AÜDP Projeleri Burs Ücretlerinin Güncellenmesi

Değerli Akademisyenlerimiz ve Lisansüstü Öğrencilerimiz:

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (AÜDP) kapsamında verilen burs ücretleri Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 21.09.2022 tarihli toplantısında görüşülerek güncellenmiştir. Buna göre yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma projelerinde burslu olarak görevlendirilen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının üst sınırı:

Tezli yüksek lisans öğrencileri için 2.550.-TL

Doktora öğrencileri için 3.825.-TL

olarak belirlenmiştir.

Söz konusu rakamlar AÜDP 2022 çağrısından projesi desteklenen ve bursiyer ödemesi bulunan projeler için de geçerlidir. Ancak yürütücülerin bursiyer ödemesi için ayrılan toplam rakam sabit kalacak şekilde planlanma yapmaları gerekmektedir.

Saygıyla bilgilerinize sunarız,

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü