Amacı

Misyon – Vizyon

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, BAP-K, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; İYTE nin ulusal ve uluslararası tüm araştırma projeleri faaliyetlerinin verimli işletilmesi ve düzenli izlenmesi amacı ile 23.01.2019 tarih ve 3 sayılı Senato Kararı ile kurulmuştur.

Araştırmalar Direktörlüğüne bağlı olarak çalışan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Destek Ofisleri ve Yürütme ofisleri olmak üzere 2 ana birimden oluşmaktadır.

Misyonumuz, İYTE öğretim üyeleri tarafından yürütülen/ yürütülecek veya ortak olunan araştırma projelerinin teklif, başvuru, gerçekleştirme ve sonuçlandırma süreçlerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari desteğin hızlı bir şekilde verilmesini sağlamak ve ilgili birimleri koordine etmektir.

Vizyonumuz, yüksek teknolojik aletlerle donatılmış laboratuvarlar ve iyi yetişmiş araştırmacı gücüne sahip İYTE nin araştırma kapasitesinin üst düzeye taşınmasına katkı sağlayan bir birim olmaktır.

Organizasyon Şeması

İYTE BAP-K Destek Ofisleri,

  • İYTE destekli Bilimsel Araştırma Projelerinin başvuru ve yürütme aşamalarında gerekli teknik ve idari desteğin sağlanması,
  • Ulusal ve Uluslararası Proje destek imkanlarının tanıtılması ve proje çağrılarının web sayfasında duyurulması,
  • Proje basvurularının İYTE nin yükümlülükleri açısından kontrol edilmesi ve bilgilerin İYTE Araştırma Projeleri Veri Tabanına aktarılması,
  • Uluslararası Projelerin yazım ve yürütme aşamalarında gerekli olan teknik bilgi ve belgelerin temini ile
  • Bir Araştırma Üniversitesi olarak İYTE nin araştırma performansına ait istatistiki bilgilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları

konularında hizmet sunmaktadır.

İYTE BAP-K Yürütme Ofisleri,

  • Ulusal veya Uluslararası desteklenmeye hak kazanmış projelerin gerçekleştirme ve sonuçlandırma süreçlerine dair İdari ve Mali İşlemlerinin yürütülmesi,
  • İYTE destekli Bilimsel Araştırma Projelerinin, BAP, yürütme aşamalarında gerekli teknik ve idari desteğin sağlanması,
  • Taşınır İşlem Servisi, Yurt  Dışı Alım ve Gümrük İşlemlerinin yapılması
  • TÜBİTAK Bursiyerlerinin GSS pirmlerinin SGK hesabına gönderme işlemleri

konularında hizmet sunmaktadır.