Bap Komisyonu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Alper Baba Komisyon Başkanı / Rektör Yrd. Müh. Fak. / İnşaat Müh.
Prof. Dr. Ramazan Tuğrul SENGER BAP Koordinatörü Fen Fak.  / Fizik
Prof. Dr. Mehtap Eanes Lisansüstü Eğitim Enst. Müd. / Üye Fen Fak. / Kimya
Prof. Dr. Orhan GÜNDÜZ Üye Müh. Fak. / Çevre
Prof. Dr. Zehra Tuğçe KAZANASMAZ Üye Mimarlık Fak. / Mimarlık
Prof. Dr. Sinan BALCI Üye Fen Fak. / Fotonik
Prof. Dr. Hatice Güneş ÖZHAN Üye Fen Fak. / Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doç. Dr. Elif UĞURLU SAĞIN Üye Mimarlık Fak. / Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Dr. Öğretim Üyesi  Güray YILDIZ Üye Müh. Fak. /Enerji Sistemleri Mühendisliği