AÜDP Kapsamında Bursiyerlik Durumu Bilgi Notu

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Araştırma Üniversiteleri Destek Projeleri kapsamında çalıştırılacak bursiyerlere ait başvuru şartları aşağıda açıklanmıştır.
Başvuru Şartları:
a) Türkiye’de ikamet etmek.
b) Kırk yaşından gün almamış olmak.
c) Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak.
ç) Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamak.
d) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak.
Burs Ödemeleri:
a) Burs miktarının üst sınırı 5102 sayılı Kanuna göre tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenecek  olan aylık burs tutarı YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
Yüksek Lisans Burs Bedeli : 1.500.-TL
Doktora Burs Bedeli             : 2.200.-TL 
b) Bir projede en fazla iki bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan bursiyer yerine aynı şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir.
c) Bir bursiyer aynı anda birden fazla projede görev alamaz ve proje yürürlüğe girdikten sonra görevlendirilen bursiyer sayısı artırılamaz.