Araştırma Üniversiteleri Destek Programı’na ilişkin 2022 yılı proje başvuru çağrısı

Üniversitemizin 11. Kalkınma Planı eşleşmeleri ile uyumlu olacak şekilde:

 • Elektronik (Gömülü Sistemler)

 • Kimya (Akışkan Dinamiği ve Isı/Kütle Transferi, Biyomühendislik, Filtrasyon ve Ayırma, Fizikokimya ve Teorik Kimya)

 • Makine-Elektrikli Teçhizat (Robotik ve Mekatronik)

sektörlerini ve alt alanlarını kapsayacak, ve bunlara ek olarak, Sağlık, Sosyal Alan ve Fen/Mühendislik ana başlıklarında da aşağıdaki konularda proje teklifleri alınacaktır:

 • Sağlık Alanı : Biyomühendislik

 • Sosyal Alan : Kentleşme

 • Fen/Mühendislik Alanı : Optik, Elektro-optik, Fotonik

Proje önerilerinin aşağıdaki koşulları sağlaması beklenmektedir:

 1. Projelerin çok disiplinli AR-GE projeleri olarak planlanması gereklidir.

 2. Projelerin en az iki farklı bölümden ve en az üç öğretim üyemizi içeren proje ekiplerince verilmesi gerekmektedir.

 3. Proje destek üst limiti KDV dahil 350.000 TL’dir.

 4. Proje süresi en az 1 yıl, en fazla 3 yıl olabilir.

 5. Bir öğretim üyesi en fazla bir projede yürütücü olabilir ve en fazla 2 projede görev alabilir.

 6. Proje bütçesinin en fazla %25’i yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilere burs olarak verilebilir.

 7. Proje bütçesi makine-teçhizat, sarf, yolluk-yevmiye ve bursiyer maaşı dışında bir harcama kalemi içeremez.

 8. Proje bütçesi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılım amaçlı olarak kullanılamaz.

 9. Proje bütçelerinin talep edilen kalemler arasında dengeli olması beklenmektedir.

 10. Projelerin başarı ile kapatılmaları için en az bir bilimsel makalenin ulusal veya uluslararası dergilerde yayına kabul edildiğinin veya patent başvurusunun yapıldığının gösterilmesi gerekmektedir.