BAP Tamamlanan Projeler

Proje NoBaşlıkKişiBölümBaşlama TarihBitiş Tarihi
2017IYTE8Infiltrasyon Yöntemiyle Elde Edilmiş La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 - Ce0.9Gd0.1O2-d Kompozit KOYH Katodunun Elektrokimyasal Performansı ÇalışmasıPROF. S**** A****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/12/1730/11/18
2017IYTE13ÇEKİRDEK BÜYÜMESİ (SEED GROWTH) METODU İLE BOYUT DAĞILIMI KONTROL EDİLEBİLEN SİLİKA NANOTANELERİN SENTEZLENMESİPROF. M***** P****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ15/12/1714/12/18
2017IYTE6Klozet temizliği ve kokuya karşı klorlu ürünlerin kullanımı ile oluşabilecek uçucu organik bileşik emisyonu PROF. S*** C**** S*******ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ19/02/1819/11/18
2017IYTE30Fonksiyonelleştirilmiş Ultra-ince Geçiş Metali DikalkojenitleriPROF. R****** T***** S*****FİZİK11/12/1711/12/18
2017IYTE77Optik fiberdeki ışığın polarizasyon durumu kullanılarak saldırı tespit sistemi geliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi K ******* Y***** A******ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ18/12/1717/12/18
2017IYTE9Hidrofobik Yüzeye Sahip Silika Nanoparçacıklarının Elde Edilmesi ve Yapışkanlık Çalışmalarında KullanılmasıDOÇ. Y**** A******MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ02/04/1802/04/19
2017IYTE76Ankaferd’in Kolonik İnflamasyonu Önleyici Etkisinin AraştırılmasıDr. Öğr. Üyesi Ş**** G****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/01/1831/12/18
2017IYTE49Mikro/Nano Ölçek Kanal İçi Yüzey Elektrik Yük Yoğunluklarının Kanal Yüksekliği ve Uzunluğuna Bağlı Değişiminin ModellenmesiDr. Öğr. Üyesi M**** B******MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/01/1831/10/18
2017IYTE57Yüzey Üzerinde Oluşturulan Biyobenzetim Temelli Nano Ölçekli Yapıların Boyutlarının Yüzey Yük Yoğunluğuna Olan Etkisinin ModellenmesiDr. Öğr. Üyesi M**** B******MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/01/1831/10/18
2017IYTE40Çok Fonksiyonlu Yenilebilir Film ve Jel Dolgu Materyalleri Kullanılarak Değer Katılmış Minimal İşlem Görmüş Meyve ve Sebze Ürünleri GeliştirilmesiPROF. A**** Y***********GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/01/1801/01/19
2017IYTE293D Yazıcılar İle Mekanizma BasılmasıDOÇ. G***** K****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ02/02/1802/02/19
2017IYTE42Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi ile Sukroz Çözeltisinden Hidrojen ÜretilmesiDr. Öğr. Üyesi A*** Y***** Ö****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/01/1830/12/18
2017IYTE55FINDIK KABUĞUNUN SUBKRİTİK SU ORTAMINDA KATALİZÖR İLE DEĞERLİ KİMYASALLARA SEÇİCİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİDr. Öğr. Üyesi A*** Y***** Ö****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ05/02/1805/02/19
2017IYTE56Zeytin Dalı ve Yapraklarından Kritik Altı ve Kritik Üstü Etanol ile Biyo-yağ ÜretimiDr. Öğr. Üyesi A*** Y***** Ö****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ15/01/1815/01/19
2017IYTE4Mutant TtHNOK proteininin biyokatalizör olarak potansiyelinin incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi N** B***** S******BİYOMÜHENDİSLİK02/01/1802/01/19
2017IYTE45Kısa Elyaf Takviyeli Termoplastik Kompozitlerin Geliştirilmesi Ve KarakterizasyonuPROF. M**** T******MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/01/1831/12/18
2017IYTE46Hidrojen Depolamaya Yönelik Kompozit Tank Malzemelerinin Performansının Mikroyapı Modifikasyonu ile İyileştirilmesiPROF. M**** T******MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ02/01/1802/01/19
2017IYTE10Biyolojik öneme sahip reaktif oksijen türlerine duyarlı kemosensörlerin geliştirilmesiDOÇ. M***** E***********KİMYA01/01/1801/01/19
2017IYTE85Endosiklik Enin Epoksitler ve Grignard Reaktiflerin Demir Katalizli Tepkimeleri ile Tetra Sübstitüye Allenlerin Stereo Seçimli Sentezi PROF. L***** A****KİMYA11/12/1710/12/18
2017IYTE21Alümina Bor Karbür Alüminyum Malzemelerin Isı Transfer Özelliğinin İncelenmesiDr. Öğr. Üyesi K**** T*****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ15/12/1715/11/18
2017IYTE15siRNA-Füzojenik Peptit Konjugatının HazırlanmasıPROF. E*** V**** B***** Z*****BİYOMÜHENDİSLİK01/01/1830/11/18
2017IYTE23Elektrokromik Uygulamalar için ZTO/Ag/ZTO Çoklu Katmanlı İnce Film ElektrotlarPROF. L**** Ö******FİZİK01/12/1701/12/18
2017IYTE82Demir nanotellerin yüzeylerinin üzerindeki oksitlemenin mekaniksel özelliklerine rolleriDr. Öğr. Üyesi G***** A***FİZİK21/07/1821/07/19
2017IYTE33Manyetik levitasyonda kanser ve sağlıklı hücrelerin beraber kültürlenmesiDOÇ. E**** Ö*******BİYOMÜHENDİSLİK01/01/1831/12/18
2017IYTE18Gıdalarda Lipit Peroksidasyonunun Biyokimyasal Ve Biyofiziksel Yollarla KarakterizasyonuDOÇ. Ç****** C*****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/01/1831/12/18
2017IYTE58İzmir’de Endüstri Mirası olarak Halkapınar Su Pompa İstasyonu Binasının Korumaya Yönelik DeğerlendirilmesiPROF. B**** İ*******KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM01/12/1701/12/18
2017IYTE28Cx32’nin 3 boyutlu hücre kültüründe büyütülen MDA-MB231 hücrelerindeki EMT belirteçlerine etkisiDr. Öğr. Üyesi G******* M*** Ö*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK04/12/1704/12/18
2017IYTE35Gezen Satıcı Problemi Eksenli Mobil Uygulama TasarımıÖĞR. GÖR.
G***** Ş****
MATEMATİK25/12/1724/12/18
2017IYTE59Üç boyutlu yazıcı ile mikroakışkan cihaz üretimiDr. Öğr. Üyesi H****** C***** T****BİYOMÜHENDİSLİK04/12/1704/12/18
2017IYTE60Renk ölçümsel biyosensör geliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi H****** C***** T****BİYOMÜHENDİSLİK04/12/1704/12/18
2017IYTE61Nesnelerin interneti teknolojisi kullanılarak ateşli hastalıkların uzaktan teşhis ve takibini sağlayan bir platform geliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi H****** C***** T****BİYOMÜHENDİSLİK04/12/1704/12/18
2017IYTE78Portatif merceksiz holografik mikroskop sisteminin geliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi H****** C***** T****BİYOMÜHENDİSLİK04/12/1704/12/18
2017IYTE31Lityum İyon Pillerinde Katot Olarak Kullanılma Olasılığı Bulunan V2O5 İnce Filmlerinin Yüksek Vakumda Mıknatıssal Saçtırma Yöntemi İle ÜretilmesiPROF. G***** A**** Ö******FİZİK01/01/1801/01/19
2017IYTE37Makina Sağlığında Durum İzlemenin Eşik Bazlı Basit Bir Mobil uygulamasıPROF. S***** Ö******MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ02/04/1824/12/18
2017IYTE5Odunsu biyokütlenin sakkarifikasyonunda selüloz etkinliğinin artırılması Dr. Öğr. Üyesi A** O*** B**********GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/01/1801/12/18
2017IYTE25Fenolik Asitlerin Kemik Çimentosuna Doğrudan Eklenmesi Yoluyla Staphylococcus’lar Üzerine Etkisinin BelirlenmesiDOÇ. F**** S**** D*****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK29/12/1728/12/18
2017IYTE83Karaciğer Doku Mühendisliği İçin Üç Boyutlu Nanoyapılı Doku İskelesi ÜretilmesiPROF. G***** Ş**** M******KİMYA01/01/1831/12/18
2017IYTE24Rüzgar Lidarları Tarama Rejimlerinin Kompleks Arazilerde HatalarıDr. Öğr. Üyesi F***** B*****ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ01/01/1801/01/19
2017IYTE19Toz metalurjisi ile üretilen B4C partikül takviyeli alüminyum matrisli kompozit malzemelerin tribolojik performanslarının incelenmesiDr. Öğr. Üyesi S**** K*******MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ25/12/1726/11/18
2017IYTE34Farklı fare ırklarında idrardaki oligosakkarit profillerinin çıkarılması PROF. V***** S*********MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK02/01/1831/12/18
2017IYTE7Lizozim ve Iota-karagenandan Katmanlı Depozisyon Yöntemi ile Yenilebilir Kaplama Elde Edilmesi ve Kaplamaların Yapısal KarakterizasyonuDr. Öğr. Üyesi B**** B*********GIDA MÜHENDİSLİĞİ29/12/1729/12/18
2017IYTE1Antisense kodlamayan RNA susturulmasının sense RNA ifadesine etkisiDOÇ. B******* A****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK29/12/1731/12/18
2017IYTE69Nesne Takibi ve Tespiti için Üretici Olasılıksal ModellemeDr. Öğr. Üyesi M****** Ö******BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ18/12/1718/12/18
2017IYTE39Fiziksel gerçeklikte kaydedilen yüz videolarının ortam sahnesi ile tümleştirilmesiDOÇ. Ş***** G*********ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ01/01/1831/12/18
2017IYTE41Yanma Süreçlerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Oluşumunun ModellenmesiPROF. F***** İ***KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/01/1801/12/18
2017IYTE65Metanın Alevsiz Katalitik YanmasıPROF. E*** Ş****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/01/1831/12/18
2017IYTE2METALİK TUZLARIN ŞABLON OLARAK KULLANILMASIYLA KİTOSAN BAZLI BİYOKÖPÜKLERİN TASARIMIPROF. H******* P****KİMYA01/01/1801/01/19
2017IYTE3Yağ Karışımlarının İnteresterifikasyon İşleminin Mid-İnfrared Spektroskopi ile İzlenmesiPROF. F**** B*** Ö***GIDA MÜHENDİSLİĞİ15/01/1815/01/19
2017IYTE43Polianilin Bazlı İnce Film Kompozit Nanofiltrasyon Zarlarının GeliştirilmesiPROF. S***** A*******KİMYA MÜHENDİSLİĞİ02/01/1802/01/20
2017IYTE11Uçucu Külden Üretilmiş Yapay Agreganın Kendiliğinden Yerleşen Betonun Reolojisine EtkileriDOÇ. T**** K**** E****İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ01/01/1831/12/18
2017IYTE445.8GHz Doppler Radarı için Meta-Malzeme Anten TasarımıDr. Öğr. Üyesi F**** Y****ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ01/02/1801/02/19
2017IYTE12Kütüphane Çalışma Alanlarında Karşılaşılan Yer Bulamama Sorununun Görüntü ve Video İşleme Yöntemleriyle Gerçek Zamanlı Analizi ve ÇözümlenmesiDr. Öğr. Üyesi M***** Z****** Ü***ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ01/01/1803/12/18
2017IYTE14Korteweg-de Vries denklemi için sonlu aralıkta sağ uçtan Dirichlet-Neumann kontrol dizaynıDOÇ. T***** Ö*****MATEMATİK01/01/1801/12/18
2017IYTE47Cephe tasarımının yapay zekâ yöntemleri kullanılarak optimize edilmesiPROF. Z**** T**** K*********MİMARLIK29/12/1729/12/18
2017IYTE16Alümina-Bor Karbür-Alüminyum Sisteminin Sinterlenme Davranışlarının İncelenmesiDr. Öğr. Üyesi M******* F**** T*****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/12/1701/11/18
2017IYTE17Karışımına Likit Etken Madde Eklenerek Biyolojik Performansı Arttırılmış Kemik Çimentolarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesiDOÇ. C********* D*****İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ29/12/1728/12/18
2017IYTE32 Cs-perovskite Malzemeler: Sentez, Katkılama ve Stabilite Analizleri DOÇ. H**** Ş****FOTONİK01/01/1830/11/18
2017IYTE20Monogliseritlerin Sentezi için Mezogözenekli Katı Asit Katalizörlerin GeliştirilmesiPROF. S********* Y*****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ29/12/1729/12/18
2017IYTE22MORÖTESİ TAYF BÖLGESİNDE FOTOALGILAMA UYGULAMALARI İÇİN ALÜMİNYUM KATKILI ÇİNKO OKSİT İNCE FİLMLERİN BÜYÜTÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONUDr. Öğr. Üyesi E**** T*****FİZİK01/01/1831/12/18
2017IYTE50Elektroeğirme lifleri kullanarak makromoleküllerin sulu sistemlerden ayrılmasıPROF. M. M****** D****MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/01/1801/01/19
2017IYTE51Yakıt Hücresi Uygulamaları İçin Susuz Polimer Elektrolit Membranlarının GeliştirilmesiPROF. M. M****** D****MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/01/1801/01/19
2017IYTE52Basınç-Duyarlı İnorganik Kolloidal Filmlerin EldesiPROF. M. M****** D****MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/01/1801/01/19
2017IYTE53Endozom parçalayıcı peptid ve PEG konjugatı bazlı doksorubisin taşıyıcı sistemi geliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi A**** T**KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/01/1831/12/18
2017IYTE54Uyarıcı cevaplayabilen PEG-peptid konjugatı bazlı kürkümin taşıyıcı sistemi geliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi A**** T**KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/01/1831/12/18
2017IYTE26MOLEKÜLER HABERLEŞME AĞI GELİŞTİRİLMESİDOÇ. B**** A*****ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ02/04/1802/04/19
2017IYTE27Probiyotik mikroorganizmaların antibiyotik direncinin araştırılmasıDOÇ. A*** H***** B*****GIDA MÜHENDİSLİĞİ15/12/1714/12/18
2017IYTE79Grafen kuantum noktalarında safsızlıklara bağlı atomik çökmeDOÇ. A*** D***** G****FİZİK01/01/1801/01/19
2017IYTE80Grafen Nanoşeritlerdeki Manyetik Safsızlıkların Spin-Spin Korelasyonlarının Kuantum Monte Carlo Metoduyla İncelenmesiDOÇ. A*** D***** G****FİZİK01/01/1801/01/19
2017IYTE81Taze Gıdaların Raf Ömrünün Uzatılması için Biyo Kökenli Kaplamaların GeliştirilmesiPROF. F**** K****GIDA MÜHENDİSLİĞİ29/12/1728/12/18
2017IYTE62Mikrobiyal Tuzsuzlaştırma Hücresi-Donnan Diyaliz Sisteminde Bor Giderim Veriminin İncelenmesiDr. Öğr. Üyesi H***** E*** Ö****ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ15/01/1815/01/19
2017IYTE63Fungal P450 Monooksigenazların İzolasyonu, Tanılanması, Rekombinant Üretimi ve Biyoaktif Bileşiklerin Biyotransformasyonunda KullanılmasıPROF. E**** B****BİYOMÜHENDİSLİK01/01/1802/01/20
2017IYTE64Onosma Türlerinden İzole edilen Naftokinonların DNA Topoizomeraz Üzerine Etkileri ve Sitotoksik ÖzellikleriPROF. E**** B****BİYOMÜHENDİSLİK01/01/1817/07/18
2017IYTE71AG-07 Molekülünün Nekrotik Hücre Ölümü Üzerine Olan Etkilerinin AraştırılmasıPROF. E**** B****BİYOMÜHENDİSLİK01/01/1802/01/19
2017IYTE72Özgün 20(27)-oktanor Sikloastragenolün Fungal Biyotransformasyonu ve Saflaştırılmış Metabolitlerin Biyolojik AktiviteleriPROF. E**** B****BİYOMÜHENDİSLİK01/01/1802/01/19
2017IYTE66Block-Chain Teknolojisini Kullanarak Uzaktan Güvenlik Sınaması DOÇ. Y**** M**** E****BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ01/01/1801/06/18
2017IYTE67Nesnelerin İnterneti Uygulamaları için Bağlam Duyarlı Rol Tabanlı Erişim DenetimiDOÇ. Y**** M**** E****BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ01/01/1831/12/18
2017IYTE36Meme tümörlerinde Notch, CYR61 ve SEMA6D ekspresyonlarının incelenmesiDOÇ. Ö**** Y***** Ö******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK28/12/1728/12/18
2017IYTE68Hibrit Fiberli Betonda Sinerji EtkisiDr. Öğr. Üyesi S***** S*****İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ19/02/1818/02/19
2017IYTE73Hücre Biyolojisi Mekaniği için Yonga-üzeri-laboratuvarDOÇ. D***** P**** O****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/01/1831/12/18
2017IYTE74İlaç keşfi için yonga-üzeri-laboratuvarDOÇ. D***** P**** O****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/01/1831/12/18
2017IYTE75Bitki biyolojisi için yonga üzeri laboratuvarDOÇ. D***** P**** O****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/01/1831/12/18
2017IYTE84Doku Mühendisliği için Yonga-üzeri-laboratuvarDOÇ. D***** P**** O****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/01/1831/12/18
2017IYTE38Mikroplastiklerin Yarı Uçucu Bileşikleri Adsorplama Kapasitesinin BelirlenmesiPROF. A**** S*******KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/02/1801/02/19
IYTE0005Çeşitli Çevre Koşullarının buğday tohumu çimlenmesine ve buğday filizlerinin biyoaktif bileşiklerine etkisinin araştırılması PROF. S***** Ü*******GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/03/1928/02/20
IYTE0006Tungsten oksit içeren organik-inorganik melez malzemelerin hidrotermal sentezi ve karakterizasyonu PROF. M***** E****KİMYA01/01/1901/06/20
IYTE0007Oksijenli Yakıt Katkısının n-Heptanın Yanmasında Bileşiklerin Konsantrasyonları Üzerine Etkilerinin Detaylı Kimyasal Kinetik ModellenmesiPROF. F***** İ***KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/01/1931/12/19
IYTE0008Kuru İncir İşleme Atıkları, Yan Ürünleri ve Hurdalarından Pektin Üretimi ve Fonksiyonel KarakterizasyonuPROF. A**** Y***********GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/04/1901/04/20
IYTE0009İYTE Kampüsünde Çok-Klorlu Bifenil Kirliliğine Uzun Mesafeli Atmosferik Taşınımın Etkisi PROF. S*** C**** S*******ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ01/04/1929/11/19
IYTE0015Farklı maya türlerinde mangan toleransında rol oynayan genlerin karakterizasyonuDOÇ. H****** Ç***** K*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/04/1901/04/20
IYTE0177Kurutulmuş damla-LIBS analizlerinde nanparçacık varlığının sinyal şiddeti üzerinde etkilerinin araştırılmasıPROF. Ş***** H**** Y*****KİMYA01/04/1901/10/20
IYTE0178Selüloz Bazlı Lityum Seçimli Adsorbentlerin Sentezlenmesi ve bu Adsorbentlerin Kesikli Adsorpsiyon Çalışmalarında KullanılmasıDr. Öğr. Üyesi A*** Y***** Ö****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ08/04/1908/04/20
IYTE0180Çocukların Farklı Mahalllelerdeki Okullara Aktif Gidiş-Gelişi: Sokakların Çocuk Dostu Çevreler Olarak TasarımıDOÇ. F**** Ş****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA01/04/1930/09/19
IYTE01811950’lerde Kurulmuş Türkiye Şeker Fabrikaları’nda Sosyo-Mekansal Alan ÇalışmasıDr. Öğr. Üyesi T***** A***MİMARLIK01/04/1901/04/20
IYTE0182KENTSEL VE KIRSAL ALANDA YAŞAYAN GENÇLERİN SOSYALLEŞMELERİNDE KAMUSAL ALAN DENEYİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MENDERES VE KARŞIYAKA ÖRNEĞİDOÇ. F**** Ş****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA06/05/1901/07/21
IYTE0183Yaşlı Bireylerin Park Kullanımlarına Fiziksel ve Sosyal Çevrenin EtkileriDOÇ. F**** Ş****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA02/04/1930/09/19
IYTE0184İnfiltre Edilmiş GDC Seramiklerinin Sinterlenme Davranışlarının İncelenmesiPROF. S**** A****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ04/03/1903/03/20
IYTE0185Parmak İzi Geometrili Çekirdek Yapının Karakterizasyonu Ve Enerji Emme Karakteristiklerinin İncelenmesiPROF. A**** T*********MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/04/1901/04/20
IYTE0186Kırmızı-Mavi-Yeşil Işıma Yapan Kuantum Parçacıklarının Foto-Fiziksel Davranışları ve QD-LED UygulamalarıPROF. C**** V********FOTONİK01/04/1930/06/20
IYTE0187REKOMBİNANT VE TİCARİ ESTERAZ ENZİMİNİN HALLOYSİT NANOTÜPE İMMOBİLİZASYONU PROF. A**** S*******KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/04/1901/04/21
IYTE0188Çözelti Tabanlı İstif Organik Işık Yayan Diyotların Emisyon Özellikleri PROF. C**** V********FOTONİK01/04/1930/06/20
IYTE0189Sirkede tağşişin floresans spektroskopi ile tespitiPROF. F**** B*** Ö***GIDA MÜHENDİSLİĞİ03/06/1903/06/20
IYTE0191Polimerik Filmlerin Kuantum Noktalar ile FonksiyonlandırılmasıDOÇ. Ö***** E***KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/04/1930/08/19
IYTE0193Perovskit Nanotellerin Işıma Şiddetinin Plazmonik ArtırımıDr. Öğr. Üyesi E*** S***FOTONİK01/03/1929/02/20
IYTE0195Katyonik oligotiyofenlerin “coarse grained” moleküler dinamik simülasyonlarıPROF. N**** E***** I****KİMYA01/04/1901/10/20
IYTE0197Biyolojik nano silika takviyeli polimerik kompozitlerPROF. M****** G****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/03/1901/03/21
IYTE0198Yoğun Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistemler için Kullanıcı Çizelgeleme Algoritması ve Limitli Geri Besleme Linki TasarımıDOÇ. B**** Ö****ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ01/04/1901/04/20
IYTE0200Farklı hidrofobik kanser ilaçları içeren polimerik misellerin oluşturulması ve karakterizasyonuPROF. H******* P****KİMYA01/03/1901/03/20
IYTE0201 Coanda ve Tirol Tipi Su Alma Yapılarının Sediment Tutma Performanslarının Araştırılması ve Menderes Akarsu Sistemiyle Birlikte TasarlanmasıPROF. Ş***** E***İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ27/03/1927/03/20
IYTE0202Urla İlçesi Tarımsal Alanlarının Dönüşümünün AnaliziPROF. Ş**** Ç****MİMARLIK15/04/1915/10/20
IYTE0203BODIPY Bileşiklerinin Sentezi ve Sensör UygulamalarıPROF. L***** A****KİMYA01/04/1901/12/20
IYTE0205Kemik iliği hücrelerindeki yağlanmanın mekanik sinyallerle baskılanmasıDOÇ. E**** Ö*******BİYOMÜHENDİSLİK01/04/1931/03/20
IYTE0206Yüzer Rüzgar Türbinlerinde Performans TespitiDr. Öğr. Üyesi Ü**** Ö****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/04/1927/03/20
IYTE0209Ülseratif Kolit ve Crohn inflamatuvar bağırsak hastalıklarının ayrıştırıcı klinik tanısında kullanılacak yenilikçi bir moleküler yöntem geliştirilmesiDOÇ. E** S*****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/04/1927/03/20
IYTE0210CRISPR-Cas9 Sistemi ile Pamukta Gossipol Biyosentezi için Genom DüzenlemesiPROF. S*** D*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/05/1901/05/20
IYTE0212Minimal İnvaziv Transnazal Beyin Ameliyatı Uygulaması İçin 2R1T Paralel Mekanizma DengelenmesiDOÇ. G***** K****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ18/03/1918/03/20
IYTE0213Farklı Boyut Dağılımına Sahip Kompozit (Silika-Sodyum Borat) Nanotanelerin SentezlenmesiPROF. M***** P****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/03/1901/03/20
IYTE0215KEMİK DOKU REJENERASYONU İÇİN ÇİFT TABAKALI, MAKRO-NANO GÖZENEKLİ, BİYOAKTİF DOKU İSKELESİNİN 4B YAZIM TEKNİĞİYLE ÜRETİMİPROF. F**** T***********KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/05/1901/05/20
IYTE0218Statinlerin Kanser Hücreleri Üzerindeki Oksidatif Stres Etkilerinin in vitro DeğerlendirilmesiDOÇ. Ç***** C*****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/04/1901/04/20
IYTE0221Notch inhibitörü RO-4929097’ye karşı dirençli MCF-7 hücre hattının oluşturulması ve analizleri DOÇ. Ö**** Y***** Ö******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK15/04/1913/04/20
IYTE0222Plazmonik KovuklarDOÇ. S**** B****FOTONİK01/03/1901/03/20
IYTE0223Uzun kodlamayan RNA ve protein etkileşimlerinin irdelenmesiDOÇ. B****** A****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/04/1931/12/19
IYTE0229Tay-Sachs Hastalığı Hücre Hatlarında Osteoporozun Belirteçlerinin AraştırılmasıPROF. V****** S*********MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK03/06/1901/06/20
IYTE0231Etkin bir Kentsel Koruma Planlaması için Taşınmaz Haklarının Transferi: Tarihi Kemeraltı Bölgesi, 1. Halka Konut Dokusu, İzmirDr. Öğr. Üyesi F**** A******ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA29/03/1930/03/20
IYTE0234Alaçatı Taşı Agregası ile Üretilen Kendiliğinden Yerleşen Betonların Özelliklerinin DeğerlendirilmesiDOÇ. T**** K**** E****İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ01/05/1901/11/20
IYTE0235Connexin32’nin MCF7 ve Hs578T meme kanseri hücrelerinin epitel-mezenkimal geçiş (EMG) belirteçlerine ve invazyonuna etkisinin araştırılmasıDr. Öğr. Üyesi G******* M*** Ö*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/04/1931/03/20
IYTE0237İlaç yüklü nano-taşıyıcı sistem olarak Metal-Organik yapıların sentezi ve uygulamalarıPROF. G***** Ş**** M******KİMYA01/04/1931/03/20
IYTE0239Geçiş Metali Kalkojenlerinin İşlevselleştirilme ile Değişen Mekanik ÖzellikleriDOÇ. H**** Ş****FOTONİK01/05/1930/04/20
IYTE0242Cam/Epoksi Kompozit levhaların yorulma ömrülerinin tahminleri ve mikro yapı optimizasyonları için yeni algoritmalar geliştirmekPROF. G**** T******MATEMATİK04/03/1904/03/20
IYTE0243Sıcak su ile pastörize edilmiş kabuklu yumurtaların kalite parametrelerinin değişiminin depolama süresince belirlenmesiPROF. F**** K****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/04/1901/04/20
IYTE0245İkincil Gözeneklere Sahip Mikro/nano-poroz Sistemlerde Gaz Akışlarının Karakterize EdilmesiDr. Öğr. Üyesi M**** B******MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/04/1901/02/20
IYTE0246Short time asymptotic behaviour of gravity driven free surface flow caused by the collapse of a vertical cylindrical cavityPROF. O*** Y*****MATEMATİK15/04/1915/04/20
IYTE0247Development of a highthrouput assay for testing P450 enzymes that can utilize H2O2 efficiently Dr. Öğr. Üyesi N** B**** S******BİYOMÜHENDİSLİK01/04/1901/04/20
IYTE0249Enerji Depolama uygulamaları için ferroelektrik seramik-polimer nanokompozitlerDr. Öğr. Üyesi U*** A***MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/04/1901/04/20
IYTE0250Protein Tayini için İletken Politiyofen Temelli pH Biyosensörü GeliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi A** A***** Y*****BİYOMÜHENDİSLİK01/04/1931/01/20
IYTE0253İlaç taşıma uygulamalarında salisilik asit için moleküler baskılanmış polimer senteziPROF. A**** E*** E*****KİMYA01/05/1930/04/20
IYTE0256Protamin ile yüzeyi modifiye edilmiş, çift antikanser ajan yüklü lipozomların hazırlanması Dr. Öğr. Üyesi S**** K**** Ö******KİMYA MÜHENDİSLİĞİ15/04/1915/04/20
IYTE0259Çeşitli yüzey aktif maddelerin doğal polisakkaritlerden mikrokapsül oluşturma üzerine etkisiDr. Öğr. Üyesi A** O*** B**********GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/04/1931/03/20
IYTE0261Mercimek proteini-demir komplekslerinin demir eksikliği anemisi üzerindeki fonksiyonel ve fizyolojik etkilerinin insan ince bağırsak hücre kültür modelinde incelenmesiDr. Öğr. Üyesi Ş**** G****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/04/1901/04/20
IYTE0263Pamukta Lif Verimi ve Kalite Karakterleri İçin Kantitatif Karakter Lokus AnalizleriPROF. A*** F****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/05/1901/05/20
IYTE0264Bakteriyel Biofilm Oluşumu ve İnaktivasyonunu Etkileyen Çevresel Faktörler DOÇ. A*** H***** B*****GIDA MÜHENDİSLİĞİ04/03/1904/03/20
IYTE0267Döküm yöntemi ile üretilen grafen nanolevha takviyeli alüminyum matrisli nanokompozitlerin kuru aşınma performanslarının incelenmesiDr. Öğr. Üyesi S**** K*******MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/04/1930/12/19
IYTE0271Grafen katkılı metal malzemenin ısıl özelliklerinin incelenmesiDr. Öğr. Üyesi K**** T*****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/04/1930/03/20
IYTE0272Development of Different Solid Acid Catalysts for Alcoholysis of Epoxidized Soybean Oil Methyl Ester and Epoxidized Soybean OilPROF. S********* Y*****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/04/1907/12/20
IYTE0273Bazı Deniz Kaynaklı Streptomyces Türlerinin İkincil Metabolizmasının İndüklenmesi, ve Biyoaktif İkincil Metabolitlerin İzolasyonu ve TanımlanmasıPROF. E**** B****BİYOMÜHENDİSLİK01/04/1901/07/20
IYTE0274Terahertz Görüntüleme uygulamaları ve Mıknatıssal Saçtırma ile Büyütülen ITO ve Termokromik VO2 İnce Filmlerin KarakterizasyonuPROF. L**** Ö******FİZİK25/03/1923/03/20
IYTE0275KATALİZÖRLER ÜZERİNDE BİYOGAZDAN HİDROJENCE ZENGİN GAZ ÜRETİLMESİPROF. E*** Ş****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/04/1901/04/20
IYTE0277Multi-organ on a chip platform for cancer drug screeningDOÇ. D***** P**** O****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/04/1931/03/20
IYTE0279Rings whose injective modules are R-projectivePROF. E**** B********MATEMATİK01/04/1931/03/20
IYTE0280İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin ve Sfingozin Kinaz İnhibitörünün Philadelphia Kromozomu Pozitif Akut Lenfoblastik Lösemi Hücrelerindeki İnsan Telomeraz Enzimi (hTERT) Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi PROF. Y**** B****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/04/1930/09/19
IYTE0284Giyilebilir Puls Oksimetre Tasarımı ve ÜretimiDr. Öğr. Üyesi H****** C***** T****BİYOMÜHENDİSLİK18/03/1918/03/20
IYTE0286Adsorpsiyonlu ısı pomplarının ısı transfer özelliklerinin artırılmasına yönelik ısı iletkenliği yüksek indirgenmiş grafen oksit senteziPROF. S**** F***** Ç********* Ö****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/05/1901/05/20
IYTE0290SİLTLİ KUM ZEMİNLERDE KONSOLİDASYON KARAKTERLERİNİN CPT KONİ DİRENCİNE ETKİSİDOÇ. N***** E***** Z****İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ20/05/1921/12/20
IYTE0291Hücre Yönlenmesi için Lazer Ablasyonu ile Cam Yüzey Üzerinde Mikro-Desenli Hidrojel HazırlanmasıDr. Öğr. Üyesi Ü*** H**** Y*****KİMYA01/04/1931/03/20
IYTE0292Preseramik Polimerlerden SiOC Fiber Elde Edilmesi ve KarakterizasyonuDOÇ. Ç***** V**** A********MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ15/04/1915/04/20
IYTE0293IL-6’nın T-hücre sağkalımına etkisiDOÇ. A**** N****** A*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/04/1901/02/20
IYTE0294Suda Çözülmüş Fenolik Asitlerin PMMA polimerlere Eklenerek MRSA ve MSSA Üzerine Etkisinin BelirlenmesiDOÇ. F**** S**** D*****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/04/1931/03/20
IYTE0299Parçacık Hızlandırıcı Kovuklarının Üretiminde Karşılaşılan Mekanik Kusurların Elektromanyetik Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesiDr. Öğr. Üyesi F**** Y****ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ01/04/1901/04/20
IYTE0304Yeni Nesil Dielektrik/Metal/Dielektrik Saydam İnce Film olarak ZTO / Ag / ZTO Elektrotların Elektriksel TavlanmasıPROF. G***** A**** Ö******FİZİK01/07/1901/07/20
IYTE0307Hasta başı tanı sistemleri için mobil potantiyostat geliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi A********** G****ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ01/04/1901/03/20
IYTE0308ALTERNATİF BİR GEÇİRGEN İLETKEN OKSİT MALZEME OLARAK GALYUM VE ALÜMİNYUM KATKILI ÇİNKO OKSİT İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİDr. Öğr. Üyesi E**** T*****FİZİK01/04/1931/03/20
IYTE0310AB Sınıfı Güç Amfilerinde Çalışma Frekansı ve Verim İlişkisinin İncelenmesiPROF. S***** Ö******MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/05/1901/10/19
IYTE0314Peptit türevlerinden elde edilen çifte protonlanmış a7+2 iyonlarının gaz fazı parçalanma mekanizmalarının Kütle Spektrometre ile çalışılmasıPROF. T**** Y*****KİMYA15/03/1915/03/20
IYTE0316Faz-OTDR sorgulayıcı tabanlı titreşim algılayıcılar için simülasyon aracı geliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi K******* Y***** A******ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ01/04/1931/03/20
IYTE0317Hareketli Kablosuz Ağlarda Öğrenme Tabanlı Ağ İletişimiDOÇ. B**** A*****ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ15/04/1915/04/20
IYTE0319Karbon-Cam/Epoksi Hibrid Kompozitlerin Üç Nokta Eğme Yorulma Davranışlarının İncelenmesiPROF. M**** T******MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ08/03/1908/03/20
IYTE0321Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Kullanarak Yüksek Verimli, Düşük Maliyetli ve Dayanıklı Çoklu Metal Oksit (Foto)Elektrokatalizör GeliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi E**** K********KİMYA19/03/1919/12/19
IYTE0322 PVDF-EuD4TEA Kompozit Sisteminin Triboelektrik ve Tribolüminesans Özelliklerinin Eş Zamanlı Ölçümü PROF. M****** M******* D****MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ11/03/1911/03/20
2020IYTE0001Halkasal RNA aşırı ifade yapılarının hazırlanmasıPROF. B******* A****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/05/2003/05/21
2020IYTE0003Development of high stability antioxidant and antimicrobial emulsions based on fig pectin İncir pektini kullanılarak yüksek stabiliteye sahip antioksidant ve antimikrobiyel emülsiyonlar oluşturulmasıPROF. A**** Y***********GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/05/2001/06/21
2020IYTE0004SİLİSYUM GOFRET YÜZEYLERİN MİKROYAPILANDIRILMASI ÇALIŞMALARIPROF. Ş***** H**** Y*****KİMYA01/05/2030/04/21
2020IYTE0006Manyetik Levitasyon Yöntemi ile Büyük Ölçekte Sferoid Üretimi ve KarakterizasyonuDr. Öğr. Üyesi A** A***** Y*****BİYOMÜHENDİSLİK01/05/2030/04/21
2020IYTE0007Grafen destekli perovskit tipi katalizörler ile sukroz içeren atık suların arıtılmasıDOÇ. A*** Y***** Ö****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/05/2001/05/21
2020IYTE0011Hidrofilik kanser ilaçları içeren polimerik - inorganik komposit yapıların sentezlenmesi ve karakterizasyonuPROF. M***** P****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ22/05/2022/05/21
2020IYTE0012Kentleşmenin Kıyı Bölgesindeki Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi: İzmir ÖrneğiPROF. A**** B***İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ01/07/2031/12/21
2020IYTE0015İzmir’de kentsel, yarı-kentsel ve kırsal kesimlerde bulunan ev, okul ve kafe/bar/restoranlardan alınan çökelmiş toz örneklerinde PCB düzeylerinin belirlenmesi PROF. S*** C**** S*******ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ01/06/2031/05/21
2020IYTE0017Mekanik Etkiye Duyarlı SiO2/PDMS Kompozit Filmlerin Optik Özelliklerinin İncelenmesiPROF. M****** M. D****MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/06/2001/06/21
2020IYTE0018Kemik Doku Yenilenmesine Yönelik Hücresizleştirilmiş, Biyouyumlu Kemik Hücre Dışı Matriks GeliştirilmesiPROF. F**** T***********KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/06/2001/06/21
2020IYTE0019Çocukların Açık Alan Deneyimlerini Tespite Yönelik Araştırma Metotlarının Değerlendirilmesi: Çorum’da 8-10 Yaş Grubu Örneği.DOÇ. F**** Ş****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA01/08/2001/08/21
2020IYTE0020Metro İstasyonları ve Çevrelerine Dair Kullanıcı Algıları: İzmir ÖrneğiDOÇ. F**** Ş****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA01/08/2001/09/21
2020IYTE0021Farklı yapıda blok-kopolimerlerin (pluronikler) kullanılması ile vücut sıvısında dağılmayan daha stabil hibrit polimerik misellerin oluşturulması ve karakterizasyonu.PROF. H******* P****KİMYA04/05/2003/05/21
2020IYTE0022Farklı kemik hücreleriyle kemik mikroçevresi modellenmesi ve bu çevrenin meme kanseri hücrelerinin invazyonu üzerindeki etkisinin gözlemlenmesiDOÇ. Ö**** Y***** Ö******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/08/2001/08/21
2020IYTE0024Türk Mikroalg Koleksiyonuna Ait Dokuz Mikroalg Suşunun Biyokütle ve Yağ Üretkenliklerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi A**** Ö****ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ01/06/2001/12/21
2020IYTE0026Grafen nanolevha takviyeli ZE10 magnezyum alaşımının mikroyapısı ve tribolojik davranışlarının incelenmesiDr. Öğr. Üyesi S**** K*******MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/06/2031/05/21
2020IYTE0027Elektirikli Araç Batarya Hücrelerinin Mikrokanallı Isı Değiştiricileri ile Isıl Yönetimi DOÇ. E**** Ç*****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/07/2001/07/21
2020IYTE0028Radyokromik Filmlerin UV Doz Belirlemede KullanımıPROF. S***** Ü*******GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/07/2030/06/21
2020IYTE0029İNCİR PEKTİNİNDEN POLİ-OLİGOSAKKARİTLERİN ELDESİ VE KOLONİK İNFLAMASYONU ÖNLEYİCİ ROLLERİNİN ARAŞTIRILMASIDr. Öğr. Üyesi Ş**** G****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/06/2029/10/21
2020IYTE0030Vanadyum Oksit İnce Filmlerinin Büyütülmesi ve Sıcaklık-Direnç KarakteristiğiPROF. G***** A**** Ö******FİZİK01/07/2001/07/21
2020IYTE0036Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerde Kademeli Göçme Analizi için Yeni bir Yaklaşımın GeliştirilmesiDOÇ. İ**** Ö******İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ01/06/2001/10/21
2020IYTE0038Heterojen Katalizörler Kullanılarak Aspir Yağından Etil Ester Biyodizel ÜretimiPROF. E*** Ş****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/07/2001/07/21
2020IYTE0041Atık Cam Tozunun Soğuk Sinterleme Tekniği ile İşlenmesi ve KarakterizasyonuDOÇ. Ç***** V**** A********MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/07/2001/07/21
2020IYTE0042Yonga üstü laboratuvar platformu ile viral RNA’nın otomatik algılanmasıDr. Öğr. Üyesi H****** C***** T****BİYOMÜHENDİSLİK27/04/2027/04/21
2020IYTE0043Mikroalg Suşlarının Çökmeye Dayalı Hasatlamaya Uygunluğunu Kontrol Eden Fizikokimyasal Özelliklerinin BelirlenmesiDr. Öğr. Üyesi A**** Ö****ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ01/06/2001/12/21
2020IYTE0044Askorbik asit tayini için moleküler baskılanmış polimer senteziPROF. A**** E*** E*****KİMYA01/06/2001/06/21
2020IYTE0045Kolloid Plekzitonik NanoparçacıklarDOÇ. S**** B****FOTONİK01/04/2001/04/21
2020IYTE0046Çökeltme Yöntemiyle İtriya İlave Edilen Alümina Tozlarının Sinterlenme Davranışlarının İncelenmesiDr. Öğr. Üyesi M******* F**** T*****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/05/2001/09/21
2020IYTE0050İlaç Nanotaşıyıcılarının Sağlıklı Hücreler Üzerindeki Uzun Dönemli EtkileriÖĞR. GÖR. C*** D********MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2004/06/21
2020IYTE0052 Enjekte Edilebilir PEG-DA Hidrojellerin Sentezi ve Biyouyumluluklarının AraştırılmasıPROF. E*** V**** B***** Z*****BİYOMÜHENDİSLİK20/04/2020/04/21
2020IYTE0053 Fas’in Hücre Proliferasyonuna Etkisinin ÖlçülmesiDOÇ. A**** N****** A*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK21/06/2021/06/21
2020IYTE0055Katyonik Yıldız Polimerlerin siRNA Transfeksiyon Etkinliklerinin BelirlenmesiPROF. E*** V**** B***** Z*****BİYOMÜHENDİSLİK20/04/2020/04/21
2020IYTE0056T Hücrelerinde GAPDH Aktivite Ölçümünün Optimizasyonu DOÇ. A**** N****** A*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK21/06/2021/06/21
2020IYTE0057Katmanlı LLZO filmlerin Mıknatıssal Saçtırma ile Yüksek Sıcaklıkta BüyütülmesiPROF. L**** Ö******FİZİK01/05/2030/04/21
2020IYTE0058Fiber Optik Akım Ölçer Tasarımı (Design of an optical fiber current sensor) Dr. Öğr. Üyesi K******* Y***** A******ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ04/05/2030/06/21
2020IYTE0060Katyonik Konjuge Politiyofen Tabanlı PCR İçermeyen Metodoloji ile Tek Nükleotid Polimorfizmi SaptanmasıDOÇ. Ü*** H**** Y*****KİMYA01/05/2003/05/21
2020IYTE0065Kek Yapımında Transglutaminaz Enzimi Kullanımının Karbonil Oluşumuna ve Kek Özelliklerine EtkisiDOÇ. Ç****** C*****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/06/2001/07/21
2020IYTE0070Özgün bir yaklaşım kullanarak ince film kompozit ultrafiltrasyon membranlarının geliştirilmesiPROF. S***** A*******KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/05/2028/06/21
2020IYTE0071Lignoselülozik Biyokütleden Süksinik Asit ÜretimiDOÇ. A** O*** B*********GIDA MÜHENDİSLİĞİ18/05/2017/08/21
2020IYTE0074Yüzer Rüzgar Türbini Model TasarımıDOÇ. Ü**** Ö****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/06/2031/05/21
2020IYTE0075Beyin vasküler endotel hücrelerinin düşük oksijen ve glikozsuz ortamdaki nöropatolojisinin incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Ç***** T****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK18/05/2017/05/21
2020IYTE0076Bakteri ve mantar mikrobiyotalarının etkileşimlerinin Drosophila modelinde incelenmesiDOÇ. E** S*****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/05/2001/05/21
2020IYTE0077MOR REYHAN ANTOSİYANİNLERİNİN ULTRASON DESTEKLİ EKSTRAKSİYON İLE ÖZÜTLENMESİ İŞLEMİNİN OPTİMİZASYONU Dr. Öğr. Üyesi B**** B*********GIDA MÜHENDİSLİĞİ11/05/2011/05/21
2020IYTE0080High Capacity Gas Diffusion Electrodes via iCVD for Metal-Air BatteriesDOÇ. Ö***** E***KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/06/2031/05/21
2020IYTE0081Kültürlerarası Karşılaşmalar: Sosyal Sorumluluk Projelerinin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki EtkileriÖĞR. GÖR. O*** U****GENEL KÜLTÜR DERSLERİ BÖLÜMÜ05/10/2008/10/21
2020IYTE0082Synthesis of Enantiopure Tetra-Substituted AllenesPROF. L***** A****KİMYA11/05/2011/05/21
2020IYTE0083Fotosentetik Mikrobiyal Yakıt Hücresi (FMYH) ile Farklı Organik Yüklerdeki Atıksuların Arıtılması ve Enerji ÜretimiDr. Öğr. Üyesi H***** E*** Ö****ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ18/05/2018/05/21
2020IYTE0084Obezite Kontrolü İçin Akkermansia muciniphila’nın Gelişimini Destekleyici Probiyotiklerin Mukusa Bağlanma Yeteneklerinin AraştırılmasıPROF. H****** Ş***** H****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/07/2030/06/21
2020IYTE0088HIV Tanı Testi Geliştirmek Amacıyla HIV-1 Kapsit Proteini ve Tek Bölgeli Antikorun ÜretimiDr. Öğr. Üyesi H****** T****** S*****BİYOMÜHENDİSLİK01/06/2001/08/21
2020IYTE0091Neu1 Sialidaz Eksikliği Olan Hücre Hatlarında Kemik Gelişim Belirteçlerinin AraştırılmasıPROF. V***** S*********MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/07/2001/07/21
2020IYTE0093Poli(12-taç-4-eter) Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu PROF. M****** M. D****MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ30/06/2029/06/21
2020IYTE0094Salep Orkidesinin Somatik Embriyogenez ile Kütlesel ÜretimiPROF. A*** F****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2001/06/21
2020IYTE0095Yeni İsoindol Türevlerinin Anti Kanser Aktivitelerinin İncelenmesiPROF. G***** Ş**** M******KİMYA01/06/2001/06/21
2020IYTE0096Kimyasal çapraz bağlama yöntemiyle PEG-keratin hidrojellerin hazırlanması ve karakterizasyonuDr. Öğr. Üyesi A**** T**KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/07/2030/12/21
2020IYTE0099Takipçi Motor Kontrolünde Kullaılabilecek Kompakt bir PLL Devresinin GeliştirilmesiPROF. S***** Ö******MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/06/2001/06/21
2020IYTE0100Pamukta Düşük Sıcaklık İçin Kantitatif Karakter Lokus AnalizleriPROF. S*** D*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2001/06/21
2020IYTE0101Ferroelektrik Seramiklerin Enerji Depolama Yoğunluğunun Mn Katkısıyla ArttırılmasıDr. Öğr. Üyesi U*** A***MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/07/2001/07/21
2020IYTE0102GDC Seramiklerinin Sinterlenme Davranışlarının Dilatometrik İncelenmesiPROF. S**** A*****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/06/2001/06/21
2020IYTE0103Inkjet Yazıcı İle Yüksek Çıktılı Kombinasyonel Su Ayrıştırma Katalizörü Baskısında Kullanılmak Üzere Mürekkep Formülasyonunun GeliştirilmesiDOÇ. E**** K********KİMYA13/04/2013/04/21
2020IYTE0104Perovskit güneş hücresi aktif katmanlarının ultrasonik sprey kaplama yöntemiyle yapılmasıDr. Öğr. Üyesi E*** S***FOTONİK01/05/2030/04/21
2020IYTE0106Alkol Bazlı Antibakteriyel El Dezenfektanı Formülasyonu GeliştirilmesiDOÇ. F**** S**** D*****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2030/05/21
2020IYTE0107Bir Sitokrom P450 enziminin progesteron hidroksilasyonu için rasyonel tasarımıDr. Öğr. Üyesi N** B**** S****** E******BİYOMÜHENDİSLİK18/05/2018/05/21
2020IYTE0108Trioktilfosfin oksit (TOPO) Kaplı İnorganik Perovskitlerin Kolloidal Sentezleri ve KarakterizasyonuDOÇ. M****** E***********KİMYA13/04/2013/04/21
2020IYTE0109Şevketibostan (Scolymus hispanicus L.) ekstraktının in vitro antidiyabetik modellerde test edilmesiDr. Öğr. Üyesi Ş**** G****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/06/2031/05/21
2020IYTE0110Kurşun İçermeyen Perovskit Malzemelerin Sentez ve KarakterizasyonlarıDOÇ. H**** Ş****FOTONİK20/04/2020/04/21
2020IYTE0111Organik Taze Sebze ve Meyvelerde Patojenlerin Saptanması DOÇ. A*** H***** B*****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/06/2001/06/21
2020IYTE0112Development of Imaging System for Early Diagnosis of Vascular Diseases Dr. Öğr. Üyesi A********** G****ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ11/05/2010/05/21
2020IYTE-2-0002İYTE Biyomühendislik Bölümü Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi DOÇ. E**** Ö*******BİYOMÜHENDİSLİK03/08/2003/08/21
2020IYTE-2-0004Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Elektromekanik Enerji Dönüşüm Prensiplerinin Modellenmesi ve Test EdilmesiDr. Öğr. Üyesi M**** A****ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ20/08/2020/08/21
2020IYTE-2-0006İYTE FabLabDr. Öğr. Üyesi B**** E**** Ş***ENDÜSTRİYEL TASARIM10/08/2006/08/21
2020IYTE-2-0007İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ATIK SU KAYNAKLARININ İZLENEREK GERİ KAZANILMAYA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİDr. Öğr. Üyesi H***** E*** Ö****ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ10/08/2010/08/21
2020IYTE-2-0011İYTE Tümleşik Araştırma Merkezleri (TAM) Araştırma Destek Sistemleri Atölyelerinin (Cam, Elektrik-Elektronik ve Mekanik Atölyeleri) OluşturulmasıÖĞR. GÖR. Ş**** H***** Ş****FİZİK17/08/2018/10/21