BAP Devam Eden Projeler

Proje NoBaşlıkKişiBölümBaşlama TarihBitiş Tarihi
2017IYTE70Altmann Mekanizması Kullanarak Hareketli Işık Raflarının Tasarımı ve Performans Analizi PROF. K**** K****MİMARLIK01/01/1801/12/21
IYTE0196Güney Batı Anadolu Kale Kentlerinin Evrimi ve Koruma SorunlarıPROF. M*** T***KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM28/06/1928/12/21
IYTE0199TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KURTARILMALARI İÇİN SAVAŞ SONRASI YAKLAŞIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİPROF. M*** T***KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM24/06/1924/06/22
IYTE0282Hücre Dışı Veziküllerin SaptanmasıPROF. A** Ç****KİMYA01/04/1931/05/22
IYTE0306Fermente Peynir Altı Suyu İçeceği Formülasyonunun Geliştirilmesi ve in-vitro Sindiriminin İncelenmesi PROF. H**** Ş**** H****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/04/1901/10/22
2021IYTE-1-0001Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Araştırma Altyapısının GüçlendirilmesiPROF. S**** A******MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/05/2130/04/22
2021IYTE-1-0002Alüminyum klor ftalosiyanin ve doksorubisin yüklü katyonik ve anyonik albümin nanoparçacıklarının sentezi ve karakterizasyonu DOÇ. Y**** A******MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/06/2101/12/22
2021IYTE-1-0003Yüzer Rüzgar Türbinlerinin Palamar Bağlantılarına Gelen Yüklerin belirlenmesi DOÇ. Ü**** Ö****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/04/2131/03/22
2021IYTE-1-0004“Doğrusal olmayan zemin katmanları üzerindeki düşey yönde yüklenmiş temellerin varyasyonel yöntem ile modellenmesi Dr. Öğr. Üyesi V**** İ*****İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ01/05/2101/05/22
2021IYTE-1-0005Sequencing Technique for Determination of Genetic Diversity and Population Structure in HazelnutPROF. S*** D*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2101/06/22
2021IYTE-1-0006KÜLTÜREL PEYZAJLARDA KÜLTÜREL BELLEĞİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM: DOĞU KARADENİZ’DEN ÖRNEKLERPROF. M*** T***KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM30/06/2130/10/22
2021IYTE-1-0007COL1A1 geninin sporcularda yumuşak doku sakatlanmasındaki rolünün Türk futbol kohortunda incelenmesiDOÇ. E** S*****GIDA MÜHENDİSLİĞİ03/05/2102/05/22
2021IYTE-1-0008Kimyasal Yöntem ile “Nano” CaCO3 SenteziPROF. E**** Ö******KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/04/2131/03/22
2021IYTE-1-0009Atık suların arıtımı için Adsorpsiyon-Elektrodiyaliz (AdED) Hibrit Reaktör Sistemi TasarımıDOÇ. A*** Y***** Ö****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ26/04/2126/10/22
2021IYTE-1-0010Bodipy-paladyum komplekslerinin sentezi ve sensör uygulamaları DOÇ. M****** E***********KİMYA01/06/2101/06/22
2021IYTE-1-0012Bor Giderimi için Biyosorban SentezlenmesiDOÇ. A*** Y***** Ö****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ30/04/2130/04/22
2021IYTE-1-0014Bergama Bedesteni’nin Sismik Hasar Görebilirliğinin DeğerlendirilmesiPROF. M*** T***KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM30/05/2130/05/22
2021IYTE-1-0015Altın-Gümüş Bileşenli Kolloid Plekzitonik NanoparçacıklarDOÇ. S**** B****FOTONİK01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0016MANYETİK LEVİTASYON YÖNTEMİ İLE MİKROKÖPÜKÇÜKLERİN BOYUTLARINA VE LİPOZOMLARIN İLAÇ YÜKLENMİŞ VE YÜKLENMEMİŞ FORMLARINA AYRIŞTIRILMASIPROF. E**** Ö******KİMYA MÜHENDİSLİĞİ19/04/2118/04/22
2021IYTE-1-0099Sülfür İçeren Amino Asitlerin Metal Yüzeylerle EtkileşimleriDr. Öğr. Üyesi E**** A*****FİZİK16/04/2104/08/22
2021IYTE-1-0017RNA modifikasyonlarında görev yapan okuyucu proteinlerin Halotagli aşırı ifade yapılarının hazırlanmasıPROF. B******* A****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0018İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Su Kaynaklarına Etkisinin İncelenmesiPROF. A**** B***İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ15/06/2115/06/22
2021IYTE-1-0019 Çevre dostu selüloz membranların geliştirilmesiPROF. S***** A********KİMYA MÜHENDİSLİĞİ03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0020Yüksek nem bariyer özelliği olan karışım ve nanokompozit yenilebilir filmler geliştirilmesiPROF. A**** Y***********GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/05/2101/05/22
2021IYTE-1-0021Organik ve İnorganik Dielektrik Malzemelerden Kondansatör Üretimi ve KarakterizasyonuPROF. C**** V****FOTONİK05/04/2104/10/22
2021IYTE-1-0022Mevye Sularında Tağşişin Spektroskopik Yöntemler ile BelirlenmesiPROF. F**** B*** Ö***GIDA MÜHENDİSLİĞİ14/06/2114/06/22
2021IYTE-1-0023Kompozit malzemelerin kürleme kinetiğinin optimizasyonu için sayısal bir yaklaşım PROF. G**** T******MATEMATİK15/04/2115/04/22
2021IYTE-1-0024Hastane Mekânlarının Sağlık Çalışanları Arasındaki İletişime Olan Etkisi Üzerine bir ÇalışmaDr. Öğr. Üyesi A**** K*****MİMARLIK01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0025Saint-Venant denklemlerine nümerik bir yaklaşımPROF. G**** T******MATEMATİK15/04/2115/04/22
2021IYTE-1-0026Kitosan Temelli Teranostik Nanopartiküllerin Sentezi ve KarakterizasyonuÖĞR. GÖR.
C*** D********
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2130/11/22
2021IYTE-1-0027Implementation of Multichannel Coherent Receiver via Software Defined Radio Communication SystemsDOÇ. B**** A*****ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ05/07/2105/07/23
2021IYTE-1-0028Plazmonik Güçlendirilmiş Lazer Oluşturmalı Plazma Spektroskopisi (LIBS)PROF. Ş***** H**** Y*****KİMYA01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0100Restorasyon Müdahalelerinin Tarihi Yapıların İç Mekan İklimi Üzerine Etkisi: Tire Necip Paşa Kütüphanesi Alan ÇalışmasıDOÇ. Z***** D***** A****MİMARLIK01/05/2130/04/22
2021IYTE-1-0031Arkeolojik Alanlardaki Bouleuterionlarda Koruma Müdahalelerinin Değerlendirilmesi PROF. B**** İ*******KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM01/07/2101/10/22
2021IYTE-1-0032Bataryalarda Kullanılan Öneml Bir Katot Malzemesi Olan Nikel Hidroksitin Zn, Al ve Co gibi Elementler ile Katkılanarak Nikel Hidroksitin Kapasitesinin ve Kararlılığının ArttırılmasıDOÇ. E**** K********KİMYA19/04/2118/04/22
2021IYTE-1-0033Mikronaltı SiOC bilyelerin üretim ve batarya testleriDOÇ. Ç***** V**** A********MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/07/2101/07/22
2021IYTE-1-0034Açık kaynak araçlar ile etkileşimli çevrimiçi ders tasarımıÖĞR. GÖR.
B**** Ç****
MATEMATİK30/04/2130/04/22
2021IYTE-1-0101Bir İzotermal Amplifikasyon Yöntemi ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Virüsünün Türkiye’deki Suşlarının Tanımlanması için Kene Örneklerinden KKKA Viral RNA İzolasyonu ve cDNA SenteziDr. Öğr. Üyesi H****** T****** S*****BİYOMÜHENDİSLİK03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0035Cep telefonu kamerası ile mikroakışkan yonga üstünde kreatinin algılanmasıDr. Öğr. Üyesi H****** C***** T****BİYOMÜHENDİSLİK01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0036Optoelektronik Uygulamalar için CsPbBr3 Perovskit Nanokristallerine SrBr2’nin Katkılanması ile Kararlılığın Arttırılması ve Optik Özelliklerinin GeliştirilmesiPROF. M****** M. D****MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0037Alkenlerin HidroborilasyonuPROF. L***** A****KİMYA15/04/2115/06/22
2021IYTE-1-0038Sebze ve meyve unları içeren hamurların ve son ürünün bazı fiziksel, kimyasal ve spektroskopik özellikleri PROF. E. F**** T******GIDA MÜHENDİSLİĞİ03/05/2130/04/22
2021IYTE-1-0039Psikobiyotiklerin Kaju Fıstığı Üzerine Empregnasyonu ile Anti-stress Özelliği Taşıyan Fonksiyonel Atıştırmalık Bir Ürün GeliştirilmesiPROF. H****** Ş***** H****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0040Endüstri Arkeolojisi Alanlarının Yeniden Canlandırılmasında Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi, Zonguldak - Erdemir ÖrneğiDr. Öğr. Üyesi F**** A******ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA31/03/2131/03/22
2021IYTE-1-0041Retrofitting of a Suburban Izmir Dwelling Housing Stock Considering Future Climate Scenarios: A Case Study in Urla Independent Housing SiteÖĞR. GÖR.
K**** E**** M******
MİMARLIK01/04/2130/06/22
2021IYTE-1-0042ITO/Ag/ITO Elektrotların Yaşlanmasının Elektrik İletkenliğine ve Optik Geçirgenliğine EtkisiPROF. L**** Ö******FİZİK03/05/2130/04/22
2021IYTE-1-0043Alkenlerin Radikalik Allilik BorilasyonuPROF. L***** A****KİMYA15/04/2115/06/22
2021IYTE-1-0044AZO/Ag/AZO Elektrotlar Üzerine Mıknatıssal Saçtırma ile Büyütülmüş Elektrolüminesans İnce FilmlerPROF. L**** Ö******FİZİK03/05/2129/04/22
2021IYTE-1-0045İzmir Kentinin Çeperindeki Tarım Alanlarının Korunmasında Taşınmaz Hakları Transferi Kullanımı; Torbalı ÖrneğiDr. Öğr. Üyesi F**** A******ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA31/03/2131/03/22
2021IYTE-1-0046İzmir Kentinde Suç Olgusunun Mekansal Analizi ve HaritalanmasıDOÇ. E*** Y*****MİMARLIK03/05/2102/05/22
2021IYTE-1-0047Sialidaz 1 ve GM3S Enzim Eksikliklerinin ER Stres Mekanizması Üzerindeki Etkisinin AraştırılmasıPROF. V***** S*********MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/07/2101/07/22
2021IYTE-1-0048ß-1,4-N-Asetilgalaktozaminiltransferaz ve Neu1 Enzim Eksikliğinin Hücre Patolojisine Etkisinin AraştırılmasıPROF. V***** S*********MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/07/2101/07/22
2021IYTE-1-0049İç Ortamlarda Ozon ve UV-C Dezenfeksiyonun PBDE’lerin Türleşmesine Etkisinin Belirlenmesi ve İlişkili Maruziyet ve Risk Seviyelerinin ModellenmesiPROF. S*** C**** S*******ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ17/05/2115/05/23
2021IYTE-1-0102OKULLARDA YÜZEY VE İÇ HAVA MİKROBİYAL KONTAMİNASYONUNUN İNCELENMESİPROF. A**** s*******KİMYA MÜHENDİSLİĞİ02/08/2102/08/22
2021IYTE-1-0103IYTE Yerleşkesi Biyoçeşitlilik HaritalamasıDr. Öğr. Üyesi D**** G***** K***ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA03/05/2103/11/22
2021IYTE-1-0050Farede Yüksek Alüminyum Konsantrasyonu İçeren İçme Suyunun Fizyolojik Etkilerinin AraştırılmasıPROF. V***** S*********MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/07/2101/07/22
2021IYTE-1-0051Yüksek İrtifa Platformlu Dikgen Olmayan Çoklu Erişimli Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistemler için Kullanıcı Seçimi Algoritması TasarımıDOÇ. B**** Ö****ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ01/05/2101/05/22
2021IYTE-1-0052Termal Yöntemle Vanadyum Oksit İnce Filmlerinin Geliştirilmesi ve Elektriksel KarakterizasyonuPROF. G***** A**** Ö******FİZİK01/07/2101/07/22
2021IYTE-1-0053GDC Seramiklerinin ESD Yöntemiyle Değişik Katot Tabakalarıyla KaplanmasıPROF. S**** A******MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/06/2101/06/22
2021IYTE-1-0054Fotovoltaik Uygulamalarda Kullanılmak Üzere Sb2Se3 Soğurucu Katmanın Büyütülmesi ve Optiksel AnalizleriPROF. G***** A**** Ö******FİZİK01/07/2101/07/22
2021IYTE-1-0055Vitamin D ihtiva eden polisakkarit bazlı nano taşıyıcıların geliştirilmesi ve Meme Kanseri hücresi üzerindeki etkisiDOÇ. S**** k**** Ö******KİMYA MÜHENDİSLİĞİ15/04/2115/12/22
2021IYTE-1-0056Yeni Tasalanan Yüksek Aktiviteli bir Termofilik Sitokrom P450 Varyantının KarakterizasyonuDr. Öğr. Üyesi N** B**** S****** E******BİYOMÜHENDİSLİK03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0057Hücresizleştirilme tekniği kullanılarak bitki yapraklarından biyoaktif ve erişilebilir maliyetli biyomalzemelerin geliştirilmesi ve yara örtüsü olarak kullanım potansiyellerinin in vitro ve in vivo ortamda araştırılmasıÖĞR. GÖR.
S***** D*****
BİYOMÜHENDİSLİK26/04/2126/12/22
2021IYTE-1-0105Luteolinin Akut Lemfoblastik Lösemi (ALL) Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FTIR) Spektroskopisi ile BelirlenmesiDOÇ. Ç****** C*****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/04/2104/04/22
2021IYTE-1-0058Kanser Olmayan Hücre Hattı Kullanımıyla Antioksidan Kapasite Tayin Yönteminin Belirlenmesi ve Diğer Metotlarla KarşılaştırılmasıDr. Öğr. Üyesi Ş**** G****GIDA MÜHENDİSLİĞİ03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0059Baraj Haznelerinde Su Kalitesini Arttırıcı Su Çekme Sistemlerinin TasarımıPROF. Ş***** E***İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ15/04/2115/04/23
2021IYTE-1-0060Lipocalin 15 (LCN15) geninin ince bağırsak enterosit hücrelerinde overeksprese edildiği hücre hattının oluşturulmasıDr. Öğr. Üyesi Ş**** G****GIDA MÜHENDİSLİĞİ03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0062Projede, yu¨zeylerin izosiyanat ile modifiye edilmesi ve modifikasyon veriminin geliştirilmesi ile en iyi öztoplanma benzeri davranış gösteren izosiyanat/yu¨zey çiftinin bulunması önerilmektedir. Projede farklı izosiyanat bileşikleri ile yu¨zeylerin etkileşimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Hazırlanan yu¨zeylerin ilk olarak teorik hesaplama (ab-initio hesaplaması için VASP simu¨lasyon paketi) ve X-Işını fotoelektron spektroskopisi (XPS) yöntemleri ve EFM, CV ile karakterize edilecektir. DOÇ. ÜMİT H**** Y*****KİMYA15/04/2115/04/22
2021IYTE-1-0064Protein Tayini için Plazmonik Temelli Sensör Platformu GeliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi A** A***** Y*****BİYOMÜHENDİSLİK01/05/2101/05/22
2021IYTE-1-0065Yüksek penetrasyon özelliğine sahip tek zincirli polimer noktaların 3B tümör modellerinde görüntüleme ajanı olarak kullanılmasıDr. Öğr. Üyesi A** A***** Y*****BİYOMÜHENDİSLİK01/05/2130/04/22
2021IYTE-1-0107Jeotermal Kaynalı Sıcak Hava Kurutucusunun Deneysel Incelenmesi ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) AnaliziPROF. G***** G***** A***** ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ15/04/2115/04/22
2021IYTE-1-0066Fare kolonunda Bifidobakteri dağılımının belirlenmesiDOÇ. A** O*** B**********GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/05/2130/04/22
2021IYTE-1-0067Değişik çinko kaynakları ile ZIF-8 nano-taşıyıcı sistemlerin sentezi ve karakterizasyonuPROF. G***** Ş**** M******KİMYA01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0068Amerikan Pazarları’nın Türkiye’nin Moderleşme Tarihindeki YeriDr. Öğr. Üyesi B**** E**** Ş***ENDÜSTRİYEL TASARIM01/05/2101/10/22
2021IYTE-1-0108İzmir iklim koşullarında endüstriyel üretime uygun, proteince zengin Spirulina suşunun belirlenmesi ve proses stratejilerinin geliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi A**** Ö****ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ01/05/2131/01/23
2021IYTE-1-0109Kumaş Yüzeylerde Dokunma Algılayıcılarının Karakterizasyonu ve El Hareketi Ayırt Etme Başarımlarının İncelenmesiDr. Öğr. Üyesi K**** A****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ30/04/2130/04/22
2021IYTE-1-0069Yeni Nesil Kurşun-Asit Bataryaların Geliştirilmesi İçin Konjuge Polimer Esaslı Nanokompozitlerin Sentezi ve KarakterizasyonuPROF. M****** M. D****MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ20/04/2120/04/22
2021IYTE-1-0070Kalsiyum Bazlı Janus Tipi Ultra-İnce Kristallerin Teorik ve Deneysel İncelenmeleriDOÇ. H**** Ş****FOTONİK15/03/2115/03/22
2021IYTE-1-0071İlaç Taşınımı Amacıyla Deniz Ürünlerinden Elde Edilen (Fukoidan, Aljinat, Kolajen) Doğal Polimerlerden Oluşturulacak Misel Yapıların KullanımıPROF. H******* P****KİMYA03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0072Ege Kıyılarında Neoliberal Koruma: Ormanlar ve Su Kaynaklarının TahsisiDOÇ. A**** A***ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA15/04/2115/04/23
2021IYTE-1-0073Skandiyum katkılı A356 döküm alaşım prosesi ve karakterizasyonuDr. Öğr. Üyesi S**** K*******MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/06/2131/05/22
2021IYTE-1-0074İYTE Tümleşik Araştırma Merkezleri (TAM) Alt Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Saf Su Sistemi Odası KurulmasıÖĞR. GÖR.
Ş**** H***** Ş****
FİZİK15/04/2115/04/22
2021IYTE-1-0075İZMİR LİMANININ MORFOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ (19.Yüzyıl)PROF. Ş**** Ç****MİMARLIK19/04/2115/11/22
2021IYTE-1-0076Öz Denetimli Derin Öğrenme ile Anahtar Nokta KestirimiDr. Öğr. Üyesi M****** Ö******BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0077Pseudomonas sp KE38 Hücre-dışı Proteaz Geninin Klonlanması ve E. coli’de İfadelenmesiDOÇ. A**** A*********MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK14/06/2110/06/22
2021IYTE-1-0078Kemik mikroçevresinde pre-metastatik niş modellenerek kanser hücrelerinin kemik dokusuna invazyonunun incelenmesiDOÇ. Ö**** Y***** Ö******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0079Manyetik levitasyon ile üç boyutlu katmanlı kanser yapılarının biyofabrikasyonu ve karakterizasyonuDOÇ. G******* M*** Ö*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK03/05/2102/05/22
2021IYTE-1-0110Dört kollu polikaprolakton metakrilat esaslı ışık ile polimerize olan yüksek iç fazlı emülsiyonların (PolyHIPE) konsantre simüle edilmiş vücut sıvısı kullanılarak biyomimetik mineralizasyonu, malzemenin karakterizasyonu ve kemik grefti olarak kullanım potansiyelinin değerlendirilmesiÖĞR. GÖR.
B**** A****** D*****
BİYOMÜHENDİSLİK01/05/2101/03/23
2021IYTE-1-0111Çeşitli Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamalarının Ulaşım Dezavantajlı Gruplar üzerindeki etkileriPROF. Y**** D******ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA07/06/2106/06/22
2021IYTE-1-0080Batı Anadolu’da Kullanılan Bizans Dönemi Yapı Tuğlalarının Özellikleri Dr. Öğr. Üyesi E*** U***** S****KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM30/04/2102/05/22
2021IYTE-1-0081İçme Suyu Kaynaklarında Bulunan Arseniğin TiO2 kullanılarak Fotokatalitik Yöntem ile GiderilmesiDr. Öğr. Üyesi H***** E*** Ö****ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ15/06/2115/06/22
2021IYTE-1-0083TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME İLE İLKÖĞRETİM EĞİTİMİNDE GEOMETRİ ÖĞRENİMİNİ DESTEKLEYİCİ BİR SETİN GELİŞTİRİLMESİ: GEOMETRİK CİSİMLER, UZAMSAL İLİŞKİLER VE GEOMETRİK ÖRÜNTÜLERDOÇ. N****** T***ENDÜSTRİYEL TASARIM16/04/2118/04/22
2021IYTE-1-0112PMA/I ile İndüklenen Apoptotic T Hücrelerinde GAPDH İfadesinin Akım Sitometrisinde Ölçülmesi DOÇ. A**** N****** A*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2101/06/22
2021IYTE-1-0084Kentsel Tasarımdaki Alternatif Yaklaşımların Çöküntü Bölgelerindeki Sosyo-mekansal Dönüşüme Etkisinin ÖlçümüDr. Öğr. Üyesi N**** S*****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA05/04/2130/06/22
2021IYTE-1-0085 Esnek Elektronik Aygıt Uygulamalarına Yönelik Polimer-Seramik NanokompozitlerDr. Öğr. Üyesi U*** A***MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/07/2101/07/22
2021IYTE-1-0086Sikloastragenol Molekülünün 3 Boyutlu Mikrodoku Modelinde Osteojenik Farklılaşma Üzerine Olan Etkilerinin AraştırılmasıPROF. E**** B****BİYOMÜHENDİSLİK05/04/2105/04/23
2021IYTE-1-0087Th17 Hücre Lizatında Mcl-1’in Western Blot ile ÖlçülmesiDOÇ. A**** N****** A*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2101/06/22
2021IYTE-1-0088İYTE Living Laboratory and Ecological ParkDr. Öğr. Üyesi N**** S*****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA05/04/2105/04/22
2021IYTE-1-0113Yeraltı Su Kaynaklarının Kültürel Miras Bağlamında Değerlendirilmesi için Model ÖnerisiDOÇ. H**** Y*****KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0114Diş Hastalıklarının Tedavisine Yönelik Peptit Bazlı Ajanların Derin Yönlendirilmiş Evrim Yaklaşımı İle Geliştirilmesi ÖĞR. GÖR.
D**** T**** Y******
BİYOMÜHENDİSLİK01/06/2102/01/23
2021IYTE-1-0115ALTERNATİF GEÇİRGEN İLETKEN OKSİT MALZEME OLARAK ÜRETİLEN GALYUM VE ALÜMİNYUM KATKILI ÇİNKO OKSİT İNCE FİLMLERİN OPTOELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN ELEKTRO TAVLAMA METODU İLE GELİŞTİRİLMESİDr. Öğr. Üyesi E**** T*****FİZİK01/06/2101/06/22
2021IYTE-1-0089ÇİNKO TEMELLİ METAL ORGANİK AĞ YAPILARININ SENTEZLENMESİ(UIO-66) VE BOYALARIN ADSORPSİYONUNDA KULLANILMASIPROF. S**** F***** Ç********* Ö****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ15/03/2115/03/22
2021IYTE-1-0090Suriyeli Mültecilerin Kente Entegrasyonlarında Yerel Politikalar ve Bireysel Taktikler: Basmane semti (İzmir) Örneği DOÇ. F**** Ş****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA01/09/2101/09/22
2021IYTE-1-0091Momordica charantia tohum arilsinin fenolik asit kompozisyonunun ve antimikrobiyal özelliklerinin araştırılması.DOÇ. F**** S**** D*****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2131/05/22
2021IYTE-1-0092Özel ve devlet okullarındaki ve çevrelerindeki arazi kullanımlarının öğrencilerin motivasyonuna etkisi: Bayraklı ve Konak (İzmir) karşılaştırmalı örnekleri.DOÇ. F**** Ş****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA01/09/2101/09/22
2021IYTE-1-0093METAL-ORGANİK AĞYAPILI KENETLENMİŞ GAZ SENSÖRLERİPROF. S**** F***** Ç********* Ö****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ15/03/2115/03/22
2021IYTE-1-0116“Akıllı Kent” Kapsamında Dezavantajlı Grupların Kamusal Alanlara Katılımının Değerlendirilmesi: İzmir ÖrneğiDOÇ. F**** Ş****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA01/09/2101/09/22
2021IYTE-1-0094Oktil ve Butil Glukozitlerin Nişastadan Üretilmesi için Asidik Mezogözenekli Katalizörlerin GeliştirilmesiPROF. S********* Y*****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0095Derin öğrenme ve merceksiz holografik mikroskop kullanılarak dolaşımdaki nadir endotel hücrelerin tespitiDr. Öğr. Üyesi H****** C***** T****BİYOMÜHENDİSLİK01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0096Philadelphia Kromozom Negatif Akut Lemfoblastik Lösemi (ALL) Hücrelerinde Luteolinin Terapötik Potansiyelinin BelirlenmesiPROF. Y**** B****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2101/06/22
2021IYTE-1-0097Bazı bitki türleri ile bazı yemeklik balık türlerinde bulunan tıbbi öneme sahip doğal bileşiklerin spektroskopik metodlar ile nitel tayini.ÖĞR. GÖR.
H****** Ö******
KİMYA03/05/2103/05/22
2020IYTE-2-0003Fotonik Bölümü Eğtim ve Araştırma Altyapısnın GüçlendirilmesiPROF. C**** V*******FOTONİK01/08/2002/08/22
2021IYTE-1-0001Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Araştırma Altyapısının GüçlendirilmesiPROF. S**** A******MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/05/2130/04/22
2021IYTE-1-0002Alüminyum klor ftalosiyanin ve doksorubisin yüklü katyonik ve anyonik albümin nanoparçacıklarının sentezi ve karakterizasyonu DOÇ. Y**** A******MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/06/2101/12/22
2021IYTE-1-0003Yüzer Rüzgar Türbinlerinin Palamar Bağlantılarına Gelen Yüklerin belirlenmesi DOÇ. Ü**** Ö****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/04/2131/03/22
2021IYTE-1-0004“Doğrusal olmayan zemin katmanları üzerindeki düşey yönde yüklenmiş temellerin varyasyonel yöntem ile modellenmesi Dr. Öğr. Üyesi V***** İ*****İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ01/05/2101/05/22
2021IYTE-1-0005Sequencing Technique for Determination of Genetic Diversity and Population Structure in HazelnutPROF. S*** D*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2101/06/22
2021IYTE-1-0006KÜLTÜREL PEYZAJLARDA KÜLTÜREL BELLEĞİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM: DOĞU KARADENİZ’DEN ÖRNEKLERPROF. M*** T****KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM30/06/2130/10/22
2021IYTE-1-0007COL1A1 geninin sporcularda yumuşak doku sakatlanmasındaki rolünün Türk futbol kohortunda incelenmesiDOÇ. E** S*****GIDA MÜHENDİSLİĞİ03/05/2102/05/22
2021IYTE-1-0008Kimyasal Yöntem ile “Nano” CaCO3 SenteziPROF. E**** Ö******KİMYA MÜHENDİSLİĞİ01/04/2131/03/22
2021IYTE-1-0009Atık suların arıtımı için Adsorpsiyon-Elektrodiyaliz (AdED) Hibrit Reaktör Sistemi TasarımıDOÇ. A*** Y***** Ö****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ26/04/2126/10/22
2021IYTE-1-0010Bodipy-paladyum komplekslerinin sentezi ve sensör uygulamaları DOÇ. M****** E***********KİMYA01/06/2101/06/22
2021IYTE-1-0012Bor Giderimi için Biyosorban SentezlenmesiDOÇ. A*** Y***** Ö****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ30/04/2130/04/22
2021IYTE-1-0014Bergama Bedesteni’nin Sismik Hasar Görebilirliğinin DeğerlendirilmesiPROF. M*** T****KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM30/05/2130/05/22
2021IYTE-1-0015Altın-Gümüş Bileşenli Kolloid Plekzitonik NanoparçacıklarDOÇ. S**** B****FOTONİK01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0016MANYETİK LEVİTASYON YÖNTEMİ İLE MİKROKÖPÜKÇÜKLERİN BOYUTLARINA VE LİPOZOMLARIN İLAÇ YÜKLENMİŞ VE YÜKLENMEMİŞ FORMLARINA AYRIŞTIRILMASIPROF. E**** Ö******KİMYA MÜHENDİSLİĞİ19/04/2118/04/22
2021IYTE-1-0099Sülfür İçeren Amino Asitlerin Metal Yüzeylerle EtkileşimleriDr. Öğr. Üyesi E**** A*****FİZİK16/04/2104/08/22
2021IYTE-1-0017RNA modifikasyonlarında görev yapan okuyucu proteinlerin Halotagli aşırı ifade yapılarının hazırlanmasıPROF. B******* A****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0018İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Su Kaynaklarına Etkisinin İncelenmesiPROF. A**** B***İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ15/06/2115/06/22
2021IYTE-1-0019 Çevre dostu selüloz membranların geliştirilmesiPROF. S***** A********KİMYA MÜHENDİSLİĞİ03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0020Yüksek nem bariyer özelliği olan karışım ve nanokompozit yenilebilir filmler geliştirilmesiPROF. A**** Y***********GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/05/2101/05/22
2021IYTE-1-0021Organik ve İnorganik Dielektrik Malzemelerden Kondansatör Üretimi ve KarakterizasyonuPROF. C**** V*******FOTONİK05/04/2104/10/22
2021IYTE-1-0022Mevye Sularında Tağşişin Spektroskopik Yöntemler ile BelirlenmesiPROF. F**** B*** Ö***GIDA MÜHENDİSLİĞİ14/06/2114/06/22
2021IYTE-1-0023Kompozit malzemelerin kürleme kinetiğinin optimizasyonu için sayısal bir yaklaşım PROF. G**** T******MATEMATİK15/04/2115/04/22
2021IYTE-1-0024Hastane Mekânlarının Sağlık Çalışanları Arasındaki İletişime Olan Etkisi Üzerine bir ÇalışmaDr. Öğr. Üyesi A**** K*****MİMARLIK01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0025Saint-Venant denklemlerine nümerik bir yaklaşımPROF. G**** T******MATEMATİK15/04/2115/04/22
2021IYTE-1-0026Kitosan Temelli Teranostik Nanopartiküllerin Sentezi ve KarakterizasyonuÖĞR. GÖR.
C*** D********
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2130/11/22
2021IYTE-1-0027Implementation of Multichannel Coherent Receiver via Software Defined Radio Communication SystemsDOÇ. B**** A*****ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ05/07/2105/07/23
2021IYTE-1-0028Plazmonik Güçlendirilmiş Lazer Oluşturmalı Plazma Spektroskopisi (LIBS)PROF. Ş***** H**** Y*****KİMYA01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0100Restorasyon Müdahalelerinin Tarihi Yapıların İç Mekan İklimi Üzerine Etkisi: Tire Necip Paşa Kütüphanesi Alan ÇalışmasıDOÇ. Z***** D***** A****MİMARLIK01/05/2130/04/22
2021IYTE-1-0031Arkeolojik Alanlardaki Bouleuterionlarda Koruma Müdahalelerinin Değerlendirilmesi PROF. B**** İ*******KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM01/07/2101/10/22
2021IYTE-1-0032Bataryalarda Kullanılan Öneml Bir Katot Malzemesi Olan Nikel Hidroksitin Zn, Al ve Co gibi Elementler ile Katkılanarak Nikel Hidroksitin Kapasitesinin ve Kararlılığının ArttırılmasıDOÇ. E**** K********KİMYA19/04/2118/04/22
2021IYTE-1-0033Mikronaltı SiOC bilyelerin üretim ve batarya testleriDOÇ. Ç***** V**** A********MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/07/2101/07/22
2021IYTE-1-0034Açık kaynak araçlar ile etkileşimli çevrimiçi ders tasarımıÖĞR. GÖR.
B**** Ç****
MATEMATİK30/04/2130/04/22
2021IYTE-1-0101Bir İzotermal Amplifikasyon Yöntemi ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Virüsünün Türkiye’deki Suşlarının Tanımlanması için Kene Örneklerinden KKKA Viral RNA İzolasyonu ve cDNA SenteziDr. Öğr. Üyesi H****** T****** S*****BİYOMÜHENDİSLİK03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0035Cep telefonu kamerası ile mikroakışkan yonga üstünde kreatinin algılanmasıDr. Öğr. Üyesi H****** C***** T****BİYOMÜHENDİSLİK01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0036Optoelektronik Uygulamalar için CsPbBr3 Perovskit Nanokristallerine SrBr2’nin Katkılanması ile Kararlılığın Arttırılması ve Optik Özelliklerinin GeliştirilmesiPROF. M****** M. D****MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0037Alkenlerin HidroborilasyonuPROF. L***** A****KİMYA15/04/2115/06/22
2021IYTE-1-0038Sebze ve meyve unları içeren hamurların ve son ürünün bazı fiziksel, kimyasal ve spektroskopik özellikleri PROF. E. F**** T******GIDA MÜHENDİSLİĞİ03/05/2130/04/22
2021IYTE-1-0039Psikobiyotiklerin Kaju Fıstığı Üzerine Empregnasyonu ile Anti-stress Özelliği Taşıyan Fonksiyonel Atıştırmalık Bir Ürün GeliştirilmesiPROF. H****** Ş***** H****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0040Endüstri Arkeolojisi Alanlarının Yeniden Canlandırılmasında Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi, Zonguldak - Erdemir ÖrneğiDr. Öğr. Üyesi F**** A******ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA31/03/2131/03/22
2021IYTE-1-0041Retrofitting of a Suburban Izmir Dwelling Housing Stock Considering Future Climate Scenarios: A Case Study in Urla Independent Housing SiteÖĞR. GÖR.
K**** E**** M******
MİMARLIK01/04/2130/06/22
2021IYTE-1-0042ITO/Ag/ITO Elektrotların Yaşlanmasının Elektrik İletkenliğine ve Optik Geçirgenliğine EtkisiPROF. L**** Ö******FİZİK03/05/2130/04/22
2021IYTE-1-0043Alkenlerin Radikalik Allilik BorilasyonuPROF. L***** A****KİMYA15/04/2115/06/22
2021IYTE-1-0044AZO/Ag/AZO Elektrotlar Üzerine Mıknatıssal Saçtırma ile Büyütülmüş Elektrolüminesans İnce FilmlerPROF. L**** Ö******FİZİK03/05/2129/04/22
2021IYTE-1-0045İzmir Kentinin Çeperindeki Tarım Alanlarının Korunmasında Taşınmaz Hakları Transferi Kullanımı; Torbalı ÖrneğiDr. Öğr. Üyesi F**** A******ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA31/03/2131/03/22
2021IYTE-1-0046İzmir Kentinde Suç Olgusunun Mekansal Analizi ve HaritalanmasıDOÇ. E*** Y*****MİMARLIK03/05/2102/05/22
2021IYTE-1-0047Sialidaz 1 ve GM3S Enzim Eksikliklerinin ER Stres Mekanizması Üzerindeki Etkisinin AraştırılmasıPROF. V***** S*********MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/07/2101/07/22
2021IYTE-1-0048ß-1,4-N-Asetilgalaktozaminiltransferaz ve Neu1 Enzim Eksikliğinin Hücre Patolojisine Etkisinin AraştırılmasıPROF. V***** S*********MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/07/2101/07/22
2021IYTE-1-0049İç Ortamlarda Ozon ve UV-C Dezenfeksiyonun PBDE’lerin Türleşmesine Etkisinin Belirlenmesi ve İlişkili Maruziyet ve Risk Seviyelerinin ModellenmesiPROF. S*** C**** S*******ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ17/05/2115/05/23
2021IYTE-1-0102OKULLARDA YÜZEY VE İÇ HAVA MİKROBİYAL KONTAMİNASYONUNUN İNCELENMESİPROF. A**** s*******KİMYA MÜHENDİSLİĞİ02/08/2102/08/22
2021IYTE-1-0103IYTE Yerleşkesi Biyoçeşitlilik HaritalamasıDr. Öğr. Üyesi D**** G***** K***ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA03/05/2103/11/22
2021IYTE-1-0050Farede Yüksek Alüminyum Konsantrasyonu İçeren İçme Suyunun Fizyolojik Etkilerinin AraştırılmasıPROF. V***** S*********MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/07/2101/07/22
2021IYTE-1-0051Yüksek İrtifa Platformlu Dikgen Olmayan Çoklu Erişimli Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistemler için Kullanıcı Seçimi Algoritması TasarımıDOÇ. B**** Ö****ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ01/05/2101/05/22
2021IYTE-1-0052Termal Yöntemle Vanadyum Oksit İnce Filmlerinin Geliştirilmesi ve Elektriksel KarakterizasyonuPROF. G***** A**** Ö******FİZİK01/07/2101/07/22
2021IYTE-1-0053GDC Seramiklerinin ESD Yöntemiyle Değişik Katot Tabakalarıyla KaplanmasıPROF. S**** A******MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/06/2101/06/22
2021IYTE-1-0054Fotovoltaik Uygulamalarda Kullanılmak Üzere Sb2Se3 Soğurucu Katmanın Büyütülmesi ve Optiksel AnalizleriPROF. G***** A**** Ö******FİZİK01/07/2101/07/22
2021IYTE-1-0055Vitamin D ihtiva eden polisakkarit bazlı nano taşıyıcıların geliştirilmesi ve Meme Kanseri hücresi üzerindeki etkisiDOÇ. S**** K**** Ö******KİMYA MÜHENDİSLİĞİ15/04/2115/12/22
2021IYTE-1-0056Yeni Tasalanan Yüksek Aktiviteli bir Termofilik Sitokrom P450 Varyantının KarakterizasyonuDr. Öğr. Üyesi N** B***** S****** E******BİYOMÜHENDİSLİK03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0057Hücresizleştirilme tekniği kullanılarak bitki yapraklarından biyoaktif ve erişilebilir maliyetli biyomalzemelerin geliştirilmesi ve yara örtüsü olarak kullanım potansiyellerinin in vitro ve in vivo ortamda araştırılmasıÖĞR. GÖR.
S***** D*****
BİYOMÜHENDİSLİK26/04/2126/12/22
2021IYTE-1-0105Luteolinin Akut Lemfoblastik Lösemi (ALL) Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FTIR) Spektroskopisi ile BelirlenmesiDOÇ. Ç****** C*****GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/04/2104/04/22
2021IYTE-1-0058Kanser Olmayan Hücre Hattı Kullanımıyla Antioksidan Kapasite Tayin Yönteminin Belirlenmesi ve Diğer Metotlarla KarşılaştırılmasıDr. Öğr. Üyesi Ş**** G****GIDA MÜHENDİSLİĞİ03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0059Baraj Haznelerinde Su Kalitesini Arttırıcı Su Çekme Sistemlerinin TasarımıPROF. Ş***** E***İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ15/04/2115/04/23
2021IYTE-1-0060Lipocalin 15 (LCN15) geninin ince bağırsak enterosit hücrelerinde overeksprese edildiği hücre hattının oluşturulmasıDr. Öğr. Üyesi Ş**** G****GIDA MÜHENDİSLİĞİ03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0062Projede, yu¨zeylerin izosiyanat ile modifiye edilmesi ve modifikasyon veriminin geliştirilmesi ile en iyi öztoplanma benzeri davranış gösteren izosiyanat/yu¨zey çiftinin bulunması önerilmektedir. Projede farklı izosiyanat bileşikleri ile yu¨zeylerin etkileşimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Hazırlanan yu¨zeylerin ilk olarak teorik hesaplama (ab-initio hesaplaması için VASP simu¨lasyon paketi) ve X-Işını fotoelektron spektroskopisi (XPS) yöntemleri ve EFM, CV ile karakterize edilecektir. DOÇ. Ü*** H**** Y*****KİMYA15/04/2115/04/22
2021IYTE-1-0064Protein Tayini için Plazmonik Temelli Sensör Platformu GeliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi A** A***** Y*****BİYOMÜHENDİSLİK01/05/2101/05/22
2021IYTE-1-0065Yüksek penetrasyon özelliğine sahip tek zincirli polimer noktaların 3B tümör modellerinde görüntüleme ajanı olarak kullanılmasıDr. Öğr. Üyesi A** A***** Y*****BİYOMÜHENDİSLİK01/05/2130/04/22
2021IYTE-1-0107Jeotermal Kaynalı Sıcak Hava Kurutucusunun Deneysel Incelenmesi ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) AnaliziPROF. G***** G***** A*****ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ15/04/2115/04/22
2021IYTE-1-0066Fare kolonunda Bifidobakteri dağılımının belirlenmesiDOÇ. A** O*** B**********GIDA MÜHENDİSLİĞİ01/05/2130/04/22
2021IYTE-1-0067Değişik çinko kaynakları ile ZIF-8 nano-taşıyıcı sistemlerin sentezi ve karakterizasyonuPROF. G***** Ş**** M******KİMYA01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0068Amerikan Pazarları’nın Türkiye’nin Moderleşme Tarihindeki YeriDr. Öğr. Üyesi B**** E**** ŞAVKENDÜSTRİYEL TASARIM01/05/2101/10/22
2021IYTE-1-0108İzmir iklim koşullarında endüstriyel üretime uygun, proteince zengin Spirulina suşunun belirlenmesi ve proses stratejilerinin geliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi A**** Ö****ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ01/05/2131/01/23
2021IYTE-1-0109Kumaş Yüzeylerde Dokunma Algılayıcılarının Karakterizasyonu ve El Hareketi Ayırt Etme Başarımlarının İncelenmesiDr. Öğr. Üyesi K**** A****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ30/04/2130/04/22
2021IYTE-1-0069Yeni Nesil Kurşun-Asit Bataryaların Geliştirilmesi İçin Konjuge Polimer Esaslı Nanokompozitlerin Sentezi ve KarakterizasyonuPROF. M******* M. D****MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ20/04/2120/04/22
2021IYTE-1-0070Kalsiyum Bazlı Janus Tipi Ultra-İnce Kristallerin Teorik ve Deneysel İncelenmeleriDOÇ. H**** Ş****FOTONİK15/03/2115/03/22
2021IYTE-1-0071İlaç Taşınımı Amacıyla Deniz Ürünlerinden Elde Edilen (Fukoidan, Aljinat, Kolajen) Doğal Polimerlerden Oluşturulacak Misel Yapıların KullanımıPROF. H******* P****KİMYA03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0072Ege Kıyılarında Neoliberal Koruma: Ormanlar ve Su Kaynaklarının TahsisiDOÇ. A**** A***ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA15/04/2115/04/23
2021IYTE-1-0073Skandiyum katkılı A356 döküm alaşım prosesi ve karakterizasyonuDr. Öğr. Üyesi S**** K*******MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ01/06/2131/05/22
2021IYTE-1-0074İYTE Tümleşik Araştırma Merkezleri (TAM) Alt Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Saf Su Sistemi Odası KurulmasıÖĞR. GÖR.
Ş**** H***** Ş****
FİZİK15/04/2115/04/22
2021IYTE-1-0075İZMİR LİMANININ MORFOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ (19.Yüzyıl)PROF. Ş**** Ç****MİMARLIK19/04/2115/11/22
2021IYTE-1-0076Öz Denetimli Derin Öğrenme ile Anahtar Nokta KestirimiDr. Öğr. Üyesi M****** Ö******BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0077Pseudomonas sp KE38 Hücre-dışı Proteaz Geninin Klonlanması ve E. coli’de İfadelenmesiDOÇ. A**** A*********MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK14/06/2110/06/22
2021IYTE-1-0078Kemik mikroçevresinde pre-metastatik niş modellenerek kanser hücrelerinin kemik dokusuna invazyonunun incelenmesiDOÇ. Ö**** Y***** Ö******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0079Manyetik levitasyon ile üç boyutlu katmanlı kanser yapılarının biyofabrikasyonu ve karakterizasyonuDOÇ. G******* M*** Ö*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK03/05/2102/05/22
2021IYTE-1-0110Dört kollu polikaprolakton metakrilat esaslı ışık ile polimerize olan yüksek iç fazlı emülsiyonların (PolyHIPE) konsantre simüle edilmiş vücut sıvısı kullanılarak biyomimetik mineralizasyonu, malzemenin karakterizasyonu ve kemik grefti olarak kullanım potansiyelinin değerlendirilmesiÖĞR. GÖR.
B**** A****** D*****
BİYOMÜHENDİSLİK01/05/2101/03/23
2021IYTE-1-0111Çeşitli Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamalarının Ulaşım Dezavantajlı Gruplar üzerindeki etkileriPROF. Y**** D******ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA07/06/2106/06/22
2021IYTE-1-0080Batı Anadolu’da Kullanılan Bizans Dönemi Yapı Tuğlalarının Özellikleri Dr. Öğr. Üyesi E*** U**** S****KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM30/04/2102/05/22
2021IYTE-1-0081İçme Suyu Kaynaklarında Bulunan Arseniğin TiO2 kullanılarak Fotokatalitik Yöntem ile GiderilmesiDr. Öğr. Üyesi H***** E*** Ö****ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ15/06/2115/06/22
2021IYTE-1-0083TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME İLE İLKÖĞRETİM EĞİTİMİNDE GEOMETRİ ÖĞRENİMİNİ DESTEKLEYİCİ BİR SETİN GELİŞTİRİLMESİ: GEOMETRİK CİSİMLER, UZAMSAL İLİŞKİLER VE GEOMETRİK ÖRÜNTÜLERDOÇ. N****** T***ENDÜSTRİYEL TASARIM16/04/2118/04/22
2021IYTE-1-0112PMA/I ile İndüklenen Apoptotic T Hücrelerinde GAPDH İfadesinin Akım Sitometrisinde Ölçülmesi DOÇ. A**** N****** A*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2101/06/22
2021IYTE-1-0084Kentsel Tasarımdaki Alternatif Yaklaşımların Çöküntü Bölgelerindeki Sosyo-mekansal Dönüşüme Etkisinin ÖlçümüDr. Öğr. Üyesi N**** S*****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA05/04/2130/06/22
2021IYTE-1-0085 Esnek Elektronik Aygıt Uygulamalarına Yönelik Polimer-Seramik NanokompozitlerDr. Öğr. Üyesi U*** A***MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ01/07/2101/07/22
2021IYTE-1-0086Sikloastragenol Molekülünün 3 Boyutlu Mikrodoku Modelinde Osteojenik Farklılaşma Üzerine Olan Etkilerinin AraştırılmasıPROF. E**** B****BİYOMÜHENDİSLİK05/04/2105/04/23
2021IYTE-1-0087Th17 Hücre Lizatında Mcl-1’in Western Blot ile ÖlçülmesiDOÇ. A**** N****** A*******MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2101/06/22
2021IYTE-1-0088İYTE Living Laboratory and Ecological ParkDr. Öğr. Üyesi N**** S*****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA05/04/2105/04/22
2021IYTE-1-0113Yeraltı Su Kaynaklarının Kültürel Miras Bağlamında Değerlendirilmesi için Model ÖnerisiDOÇ. H**** Y*****KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0114Diş Hastalıklarının Tedavisine Yönelik Peptit Bazlı Ajanların Derin Yönlendirilmiş Evrim Yaklaşımı İle Geliştirilmesi ÖĞR. GÖR.
D**** T**** Y******
BİYOMÜHENDİSLİK01/06/2102/01/23
2021IYTE-1-0115ALTERNATİF GEÇİRGEN İLETKEN OKSİT MALZEME OLARAK ÜRETİLEN GALYUM VE ALÜMİNYUM KATKILI ÇİNKO OKSİT İNCE FİLMLERİN OPTOELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN ELEKTRO TAVLAMA METODU İLE GELİŞTİRİLMESİDr. Öğr. Üyesi E**** T*****FİZİK01/06/2101/06/22
2021IYTE-1-0089ÇİNKO TEMELLİ METAL ORGANİK AĞ YAPILARININ SENTEZLENMESİ(UIO-66) VE BOYALARIN ADSORPSİYONUNDA KULLANILMASIPROF. S**** F***** Ç********* ÖZKANKİMYA MÜHENDİSLİĞİ15/03/2115/03/22
2021IYTE-1-0090Suriyeli Mültecilerin Kente Entegrasyonlarında Yerel Politikalar ve Bireysel Taktikler: Basmane semti (İzmir) Örneği DOÇ. F**** Ş****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA01/09/2101/09/22
2021IYTE-1-0091Momordica charantia tohum arilsinin fenolik asit kompozisyonunun ve antimikrobiyal özelliklerinin araştırılması.DOÇ. F**** S**** D*****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2131/05/22
2021IYTE-1-0092Özel ve devlet okullarındaki ve çevrelerindeki arazi kullanımlarının öğrencilerin motivasyonuna etkisi: Bayraklı ve Konak (İzmir) karşılaştırmalı örnekleri.DOÇ. F**** Ş****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA01/09/2101/09/22
2021IYTE-1-0093METAL-ORGANİK AĞYAPILI KENETLENMİŞ GAZ SENSÖRLERİPROF. S**** F***** Ç********* ÖZKANKİMYA MÜHENDİSLİĞİ15/03/2115/03/22
2021IYTE-1-0116“Akıllı Kent” Kapsamında Dezavantajlı Grupların Kamusal Alanlara Katılımının Değerlendirilmesi: İzmir ÖrneğiDOÇ. F**** Ş****ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA01/09/2101/09/22
2021IYTE-1-0094Oktil ve Butil Glukozitlerin Nişastadan Üretilmesi için Asidik Mezogözenekli Katalizörlerin GeliştirilmesiPROF. S********* Y*****KİMYA MÜHENDİSLİĞİ03/05/2103/05/22
2021IYTE-1-0095Derin öğrenme ve merceksiz holografik mikroskop kullanılarak dolaşımdaki nadir endotel hücrelerin tespitiDr. Öğr. Üyesi H****** C***** T****BİYOMÜHENDİSLİK01/04/2101/04/22
2021IYTE-1-0096Philadelphia Kromozom Negatif Akut Lemfoblastik Lösemi (ALL) Hücrelerinde Luteolinin Terapötik Potansiyelinin BelirlenmesiPROF. Y**** B****MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK01/06/2101/06/22
2021IYTE-1-0097Bazı bitki türleri ile bazı yemeklik balık türlerinde bulunan tıbbi öneme sahip doğal bileşiklerin spektroskopik metodlar ile nitel tayini.ÖĞR. GÖR.
H****** Ö*****
KİMYA03/05/2103/05/22